Giáo Lý 5 phút GPCT

5 Phút Giáo Lý GPCT 2018: Bài 21-52

GIÁO PHẬN CẦN THƠ HỌC HỎI 5’ CHÚA NHẬT CN 4 PHỤC SINH – CN 34 THƯỜNG NIÊN Tập II / Giáo Huấn 21 – 52  2018 MỤC LỤC TẬP I: CN I MÙA CHAY – CN III PHỤC SINH. Lời ngỏ Giáo huấn 12: Phụng Vụ (1): Ý nghĩa Phụng vụ. Giáo huấn 13: Phụng Vụ (2): Công trình …

xem thêm