Phụng Vụ

Lời Chúa Hôm Nay Từ 11-20/9/2018

Lời Chúa Hôm Nay Từ 11-20/9/2018   11/09/2018 Thứ Ba Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 12/09/2018 Thứ Tư Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 13/09/2018 Thứ Năm Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 14/09/2018 Thứ Sáu Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 15/09/2018 Thứ Bảy Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 16/09/2018. Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm B. 17/09/2018 Thứ Hai Mùa Thường …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên – B

Chúa Nhật 23 Thường Niên – B Is 35, 4-7a; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37 Chủ đề: Đức Kitô Đấng Thiên Sai Lời Chúa: “Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được” (Mc 7,37). Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 23 thường niên hôm nay cho chúng ta thấy …

xem thêm

Ephata con mở ra – Thế Thông (thơ Từ Linh)

Đk. Ephata. Hãy mở hãy mở ra. Ephata. Để con ngắm dấu đanh trên xác Chúa hôm nào. Ephata. Hãy mở hãy mở ra. Ephata. Để tim con vang hòa bài tình ca. 1. Con mở ra Chúa ơi! Để môi ngân vang câu ca ngợi. Để tai nghe bao lời hằng sống. Và để tim rung động giữa cõi …

xem thêm

Lời Nguyện Chung GPCT 2018: CN 23 TN B

Chúa Nhật 23 Thường Niên B – 09.09.18 Chủ tế : Anh chị em thân mến, Thiên Chúa luôn yêu thương nhân loại, người muốn chữa lành mọi bệnh tật xác hồn của con người, để họ được sống hạnh phúc. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin : Hội Thánh thay mặt Chúa ở trần gian.Xin …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 23 TN B – Manna Bảo Lộc

Chúa Nhật 23 Thường Niên – Năm B Anh chị em thân mến, Bệnh tật thể xác là nỗi khổ của con người, nhưng bệnh tật về tâm hồn không chỉ giết chết chính mình mà còn làm khổ tha nhân. Xã hội hôm nay vẫn còn đầy dẫy những con người câm điếc trước công lý và sự thật. Trong tâm tình sốt sắng, chúng ta …

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 23 TN B (Gợi Ý) – File PDF

Chúa  Nhật  23- TN B  : Hãy  Mở  Ra 1-NL: Hát lên bài ca 2-SH: Hãy trở về 3-ĐC : TV 145 4-Alleluia 3 5-DL: Lạy Chúa, con xin dâng 6-HL: 1-Ephata  2-Cũng một kiếp người 7-KL: Kinh dâng xứ đạo

xem thêm

Ngày 5 tháng 9:Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh,Trùm Họ và Lang Y  (1763-1838)

Ngày 5 tháng 9:Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh,Trùm Họ và Lang Y  (1763-1838) Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh sinh năm 1763 dưới thời Chúa Trịnh Doanh tại làng Ván, tỉnh Bắc Giang. Ngay từ nhỏ, ông đã được may mắn sống với cha già Huy ở làng Thổ Hà, huyện Yên Việt và được cha dạy dỗ về đời sống …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm Chúa Nhật 22 Thường Niên – B

Chúa Nhật 22 Thường Niên B Đnl 4,1-2.6-8; Gc 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8a.14-15.21-23 Chủ đề: CHÚA KITÔ VỚI TẬP TỤC Lời Chúa: “Các ngươi gác bỏ một bên giới răn Thiên Chúa để nắm giữ tập tục phàm nhân” (Mc 7,8). Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 22 thường niên hôm nay cho …

xem thêm

Lời Nguyện Chung GPCT 2018: CN 22 TN B

Lời Nguyện Chung GPCT 2018: CN 22 TN B – 02.09.18 Chủ tế :  Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô là Ngôi Lời Thiên Chúa. Chỉ một mình Người mới có Lời ban phúc trường sinh. Với tâm tình mến yêu Lời Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin : Hội Thánh có sứ mạng khuyên dạy con cái …

xem thêm