Lời Chúa

Các bài suy niệm Chúa Nhật 26 Thường Niên – B

Các bài suy niệm Chúa Nhật 26 Thường Niên – B Lời Chúa: Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48 MỤC LỤC Quyền nhân danh Chúa. Đừng ngăn cấm.. Ðể trở nên môn ðệ đích thực. Óc bè phái, cục bộ. Bỏ đi và cho đi Bạn & Thù – AM Trần Bình An. Diệt trừ gương xấu – Lm. Ignatiô Trần …

xem thêm

Tin Mừng Dữ Dội – Lm Giuse Nguyễn Hữu An

Tin Mừng Dữ Dội CN 26 TN B Đọc Tin Mừng Chúa Giêsu, đọc giả có lúc cười lúc khóc, có khi cảm nhận được sự xoa dịu ủi an hay thôi thúc tỉnh thức, có lúc cảm thấy bị chói tai, bị cay cú…Tin Mừng luôn nói lên những chân lý và dạy những bài học thích đáng. Suy …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật 26 Thường Niên B

SCĐ CHÚA NHỰT 26 TN.B Chủ đề : Óc bè phái, cục bộ   “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” (Mc 9,40) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Ds 11,25-29) : Giôsuê khó chịu khi thấy hai người kỳ mục không đến Lều Thánh mà lại nói tiên tri. Ông bảo Môsê ngăn cấm hai người ấy. …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 24 – 29.09.2018

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 24 – 29.09.2018 24.09.2018. 25.09.2018. 26.09.2018. 27.09.2018. 28.09.2018. 29.09.2018. 24.09.2018 THỨ HAI TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN Lc 8,16-18 Lời Chúa: “Đèn được đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng” (Lc 8,16). Câu chuyện minh hoạ: Sau mười lăm năm làm Giám mục địa phận Sài gòn, Đức Jean …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 23-30/09/2018

5 Phút Lời Chúa Từ 23-30/09/2018 23/09/18 CHÚA NHẬT TUẦN 25 TN – B. 24/09/18 THỨ HAI TUẦN 25 TN. 25/09/18 THỨ BA TUẦN 25 TN. 26/09/18 THỨ TƯ TUẦN 25 TN. 27/09/18 THỨ NĂM TUẦN 25 TN. 28/09/18 THỨ SÁU TUẦN 25 TN. 29/09/18THỨ BẢY TUẦN 25 TN. 30/09/18 CHÚA NHẬT TUẦN 26 TN – B. 23/09/18 CHÚA NHẬT …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 25 TN – 2018 – Lm Seoka

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 25 TN, 2018 CHÚA NHẬT XXV TN B.. Thứ hai: Lc 8,16-18. Thứ ba: Lc 8,19-21. Thứ tư: Lc 9,1-6. Thứ năm: Lc 9,7-9. Thứ sáu: Lc 9, 18-22. Thứ bảy: Ga 1, 47-51. CHÚA NHẬT XXV TN B   “GU” LÃNH ĐẠO NÀO CHÚA MUỐN?  (Mc 9, 29-36) Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu loan …

xem thêm

Nhân Cách Sống – Lm. Giuse Nguyễn

CN XXV TN B NHÂN CÁCH SỐNG Lm. Giuse Nguyễn Là những đệ tử của Thầy Giêsu, các Tông Đồ luôn mong muốn được thầy truyền cho bí kíp. Đó là mong mỏi chính đáng của những đệ tử một khi đã quyết tâm tìm thầy thỉnh kinh, tầm sư học đạo. Đây không phải là bí kíp “dịch cân …

xem thêm

Phục Vụ Trong Khiêm Hạ – Lm Đan Vinh

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 25 TN B Kn 2,12.17-20 ; Gc 3,16-4,3 ; Mc 9,30-37  PHỤC VỤ TRONG KHIÊM HẠ   HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG : Mc 9,30-37 (30) Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn có ai biết, (31) vì Người đang dạy các …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 16-22/09/2018

 5 Phút Lời Chúa Từ 16-22/09/2018 16/09/18 CHÚA NHẬT TUẦN 24 TN – B. 17/09/18 THỨ HAI TUẦN 24 TN 18/09/18 thứ ba tuần 24 tn 19/09/18 thứ tư tuần 24 tn  20/09/18 THỨ NĂM TUẦN 24 TN. 21/09/18 THỨ SÁU TUẦN 24 TN.. 4 22/09/18 THỨ BẢY TUẦN 24 TN Lc 8,4-15. 16/09/18 CHÚA NHẬT TUẦN 24 TN – …

xem thêm

Các bài suy niệm Chúa Nhật 25 TN – B

Các bài suy niệm Chúa Nhật 25 TN – B Lời Chúa: Kn 2,12.17-20; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37 MỤC LỤC Phục vụ. Chọn lựa để phục vụ. Đầy tớ của mọi người. Phục vụ. Theo Chúa phải khiêm nhường phục vụ. Con đường dẫn tới vinh quang. Làm gia tăng giá trị của mình. Người công chính bị bách hại …

xem thêm