Lời Chúa

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 33 TN 2018 – Lm Seoka

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 33 TN 2018  Lm Seoka   Thứ hai: Lc 18, 35-43. Thứ ba: Lc 19, 1-10. Thứ tư: Mt 12, 46-50. Thứ năm: Lc 19, 41-44. Thứ sáu: Lc 19,45-48. Thứ bảy: Mt 10,17-22. Kính các thánh tử đạo Việt Nam.. Thứ bảy: Lc 20, 27-40.   Thứ hai: Lc 18, 35-43 Tin mừng hôm …

xem thêm

Tử Đạo Ngày Xưa – Sống Đạo Hôm Nay

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Tử Đạo Ngày Xưa – Sống Đạo Hôm Nay Lm. Giuse Nguyễn Mừng lễ các thánh tử đạo tại Việt Nam hôm nay làm chúng ta sống lại bầu khí hào hùng, linh thiêng của 30 năm trước, ngày 19/06/1988, tại Rôma, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tuyên thánh cho 117 …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam & Chúa Nhật 33 Thường Niên – B

Các Bài Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam & Chúa Nhật 33 Thường Niên – B Lời Chúa: Đn 12,1-3; Dt 10,11-14.18; Mc 13,24-32 MỤC LỤC * CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Ga 12,20-32. 4 Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.. 6 Hạt lúa gieo vào lòng đất – …

xem thêm

Tử Đạo Thời Công Nghệ 4.0

Tử Đạo Thời Công Nghệ 4.0 ĐứcThánh Cha Phanxico đã từng nói: “Một Giáo hội không có các vị tử đạo là một Giáo hội không có Chúa Giêsu”. Đức Thánh Cha cũngmời gọi cầu nguyện “cho các vị tử đạo của chúng ta đang đau khổ rất nhiều,” “cho các Giáo hội không được tự do để diễn tả chính …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Các Thánh Tử Đạo VN

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Các Thánh Tử Đạo VN Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.. 1 Hạt lúa gieo vào lòng đất – Ga 12,24-26. 2 Suy niệm của Lm. Ignatiô Trần Ngà. 4 Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình. 7 Sống chứng nhân. 9 Không thuộc về thế gian. 11 Sống chứng nhân. …

xem thêm

Chọn Đấng Chịu Đóng Đinh

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Chọn Đấng Chịu Đóng Đinh   Năm 1837, vua Minh Mạng triệu tổng đốc Nam Định Trịnh Quang Khanh về kinh và trao cho 40 cây Thánh Giá, rồi ra lệnh phải áp dụng gắt gao chiếu chỉ cấm đạo. Từ đó, tổng đốc Khanh trở thành “Hùm xám Nam định”. 40 cây …

xem thêm

Dũng Cảm Làm Chứng Cho Chúa

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (CN 33 TN B) Mt 10,26-33 Dũng Cảm Làm Chứng Cho Chúa 1.LỜI CHÚA: Chúa phán: “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt …

xem thêm

SCĐ Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

SCĐ Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam CHỦ ĐỀ : SỰ ĐỔI ĐỜI CỦA CÁC THÁNH TỬ ĐẠO. Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : “Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa” – Đáp ca : “Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khập khởi mừng” – Tin Mừng : …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 32 TN 2018 – Lm Seoka

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 32 TN 2018 Lm Seoka   Thứ hai: Lc 17, 1-6. Thứ ba: Lc 17, 7-10. Thứ tư Lc 17, 11-19. Thứ năm: Lc 17, 20-25. Thứ sáu: Lc 17, 26-37. Thứ bảy: Lc 18, 1-8.     Thứ hai: Lc 17, 1-6 Mạnh Tử nói: “Nhân tri sơ tính bổn thiện”. Tuân Tử lại nói: …

xem thêm