Phụng Vụ Chư Thánh

Ngày 14 tháng 11:Thánh Stêphanô Thêôdôrê Cuénot Thể,Giám mục (1802-1861)

 Ngày 14 tháng 11:Thánh Stêphanô Thêôdôrê Cuénot Thể,Giám mục (1802-1861) Thánh Stêphanô Thêôdôrê Cuénot Thể sinh ngày 8 tháng 2 năm 1803 tại Sous Réamont thuộc thành phố Bélieu, tỉnh Besancon, nước Pháp, trong một gia đình khá giả, có 11 người con mà cậu Stêphanô Cuénot là con cả. Nhưng sau này vì chiến tranh đã tiêu hủy hết …

xem thêm

8/11: Thánh Giuse Nghi,Linh mục , Thánh Phaolô Ngân,Linh mục ,Thánh Martinô Thịnh,Linh mục, Thánh Gioan Baotixita Cỏn (Bốn),Lý Trưởng, Thánh Martinô Thọ (Nho),Viên chức Thu Thuế

8/11: Thánh Giuse Nghi,Linh mục , Thánh Phaolô Ngân,Linh mục ,Thánh Martinô Thịnh,Linh mục, Thánh Gioan Baotixita Cỏn (Bốn),Lý Trưởng, Thánh Martinô Thọ (Nho),Viên chức Thu Thuế Ngày 8 tháng 11:Thánh Giuse Nguyễn Đình Nghi,Linh mục (1793-1840) Ngày 8 tháng 11:Thánh Phaolô Nguyễn Ngân,Linh mục (1790-1840) Ngày 8 tháng 11:Thánh Martinô Tạ Đức Thịnh,Linh mục (1760-1840) Ngày 8 tháng 11:Thánh …

xem thêm

Thánh Vinh Sơn Lê Quang Liêm,Linh mục  & Thánh Jacinta Castaneda Gia,Linh mục

Thánh Vinh Sơn Lê Quang Liêm,Linh mục  & Thánh Jacinta Castaneda Gia,Linh mục  Ngày 7 tháng 11:Thánh Vinh Sơn Lê Quang Liêm,Linh mục (1732-1113) Ngày 7 tháng 11:Thánh Jacinta Castaneda Gia,Linh mục (1743-1773) Ngày 7 tháng 11:Thánh Vinh Sơn Lê Quang Liêm,Linh mục (1732-1113) NB:Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm (còn được gọi là Vinh Sơn Lê Quang Liêm, Vinh Sơn Hòa Bình, Vicente de …

xem thêm

Ngày 5 tháng 11:Thánh Đa Minh Mầu,Linh Mục (1794-1858)

Ngày 5 tháng 11:Thánh Đa Minh Mầu,Linh Mục (1794-1858) *   Thánh Đa Minh Mầu sinh năm 1794 tại làng Phú Nhai, phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định thuộc giáo phận Bùi Chu ngày nay. Cha là ông Gioan Mỹ và bà Maria Lang, gia đình Công giáo ngoan đạo. Ngay từ nhỏ cậu Mậu đã có ý định sẽ …

xem thêm

Ngày 3 tháng 11:Thánh Phêrô Phanxicô Nêron Bắc,Linh mục (19818-1860)

Ngày 3 tháng 11:Thánh Phêrô Phanxicô Nêron Bắc,Linh mục (19818-1860) Thánh Phêrô Phanxicô Nêron Bắc sinh nhày 23 tháng 9 năm 1818 tại Bornay tỉnh Jura, thuộc giáo phận Saint Claude, nước Pháp. Gia đình thuộc thành phần nông dân nghèo túng, cha mẹ không có tiền cho con ăn học. Do đó cậu Nêron từ nhỏ tới năm 17 …

xem thêm

Ngày 1 tháng 11:Thánh Hiêrônimô Hermosilla Liêm (Vọng), Thánh Valentinô Berrio Ochoa Vinh, Thánh Phêrô Almatô Bình

Ngày 1 tháng 11: Thánh Hiêrônimô Hermosilla Liêm (Vọng), Thánh Valentinô Berrio Ochoa Vinh, Thánh Phêrô Almatô Bình   Ngày 1 tháng 11:Thánh Hiêrônimô Hermosilla Liêm (Vọng),Giám mục (1800-1861)  Ngày 1 tháng 11:Thánh Valentinô Berrio Ochoa Vinh,Giám Mục (1827-1861)  Ngày 1 tháng 11 :Thánh Phêrô Almatô Bình,Linh mục (1831-1861)   Ngày 1 tháng 11:Thánh Hiêrônimô Hermosilla Liêm (Vọng),Giám mục (1800-1861) Thánh Hierônimô …

xem thêm

Ngày 28 tháng 10:Thánh Gioan Đạt,Linh mục (1765-1798)

Ngày 28 tháng 10:Thánh Gioan Đạt,Linh mục (1765-1798)   Thánh Gioan Đạt sinh năm 1765 tại làng Khê Cầu, huyện  Bình Lục, tỉnh Thanh Hoá trong một gia đình Công giáo.Cậu Đạt mồ côi cha từ nhỏ, cậu xin phép mẹ để hoàn toàn hiến dâng cuộc đời cho Chúa với ước mơ là sau này được trở thành linh …

xem thêm

Ngày 24 tháng 10:Thánh Giuse Lê Đăng Thi,Cai Đội (1825-1860)

Ngày 24 tháng 10:Thánh Giuse Lê Đăng Thi,Cai Đội  (1825-1860)  Thánh Giuse Lê Đăng Thi sinh năm 1825 tại làng Văn Quy, tỉnh Quảng Tri, thuộc tổng giáo phận Huế ngày nay. Cha Ngài là ông Giuse Lê Đăng Tư làm quan tới chức đệ nhị phẩm, là một gia đình Công giáo ngoan đạo. Ông bà Giuse Lê Đăng …

xem thêm

Ngày 23 tháng 10:Thánh Phaolô Tống Viết Bường,Quan Thị Vệ (1773-1833)

Ngày 23 tháng 10:Thánh Phaolô Tống Viết Bường,Quan Thị Vệ (1773-1833)     Thánh Phaolô Tống Viết Bường sinh năm 1773 tại Phú Cam, tỉnh Thừa Thiên, thuộc tổng giáo phận Huế, trong một gia đình Công giáo lâu đời được tiếng là đạo hạnh, dòng tộclàm quan nhiều đời dưới triều vua Lê chúa Nguyễn. Thân phụ là ông …

xem thêm

Ngày 17 tháng 10: Thánh Phanxicô Isidôrô Gagelin Kính,Linh mục (1799-1833)

Ngày 17 tháng 10:Thánh Phanxicô Isidôrô Gagelin Kính,Linh mục (1799-1833)   Thánh Phanxicô Isidôrô Gegelin Kính sinh ngày 10 tháng 5 năm 1799 tại làng Montperreux thuộc giáo phận Besancon, nước Pháp, trong một gia đình trung lưu, Công giáo đạo hạnh. Thời điểm cậu Phanxicô Isidôrô Gagelin chào đời cũng chính là thời điểm của nước Pháp đang bị …

xem thêm