Thánh Ca

Các Bài Hát Thánh Lễ Các Thánh TĐVN (Gợi Ý) – File PDF

Chúa Nhật 33 TN B: Lễ Các Thánh TĐVN 1-NL: Khải hoàn ca 2-SH: Hacy trở về 3-ĐC : Ngày về 4-Alleluia  Các Thánh Tử  Đạo 5-DL : Dâng lên Ngài 5 – câu TK 1 6-HL:  1-Lòng trung nghĩa             2-Bài ca ngàn trùng             3-Anh hùng Việt Nam 7-KL: Anh hùng tử đạo

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 32 TN B (Gợi Ý) – File PDF

CHÚA  NHẬT  32 TN B  : BÀ  GÓA  BỐ  THÍ 1-NL: Đi về nhà Chúa 2-SH: Cho con biết ăn năn 3-ĐC : TV 145 4-Alleluia 1 5-DL: Dâng Chúa Trời 6-HL: 1-Bà góa nghèo.   2-Nơi con nương ẩn. 7-KL: Ra về an bình

xem thêm

Album Đâu Có Tình Yêu Thương

Album Đâu Có Tình Yêu Thương Có bao giờ. Đâu Có Tình Yêu Thương Lời Kinh Hòa Bình Lời ca thương mến Mến Chúa Yêu người Mến Chúa Yêu người 2 Thắp sáng trong con

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 31 TN B (Gợi Ý) – File PDF

Chúa  Nhật  31-TN B  :  Giới Răn Trọng Nhất 1-NL: Trèo lên cao sơn 2-SH:  Chiều tím 3-ĐC : TV 130 4-Alleluia 6 5-DL: Lạy Chúa, con xin dâng 6-HL: 1-Cho con biết yêu thương.   2-  Cũng một kiếp người 7-KL: Thắp sáng trong con

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 30 TN B (Gợi Ý) – File PDF

Chúa  Nhật  30 TN B  :  Hãy  Mở  Ra  –  Anh Mù  Bartimê 1-NL: Đi về nhà Chúa 2-SH: Chúa rất nhân từ. 3-ĐC :  TV 125 4-Alleluia  6 5-DL: Giờ đây chúng con 6-HL:  1-Anh mù Bartimê .  2- Ephata 7-KL: Nữ Vương Mân Côi  

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 29 TN B (Gợi Ý) – File PDF

Chúa Nhật 29 TN B: Phục Vụ 1-NL : Trăm triệu lời ca. 2-SH: Chúa nhân từ 3-ĐC : TV 32 4-Alleluia  4 5-DL: Dâng lên Chúa. 6-HL: 1-Bài ca phục vụ.  2-Cho con biết yêu thương 7-KL: Nữ Vương Mân Côi

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 28 TN B (Gợi Ý) – File PDF

Chúa  Nhật  28 TN B  :  Chúa  Giêsu  Và Người  Giàu Có 1-NL : Vinh quang Chúa 2-SH: Chúa không lầm 3-ĐC : TV 89 4-Alleluia  3 5-DL: Con dâng Chúa 6-HL:  1-Trao dâng thân phận.  2-Ai được cứu rỗi 7-KL: Nữ Vương Mân Côi

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ CN Lễ Mân Côi (Gợi Ý) – File PDF

Chúa Nhật 27 TN B: Lễ Mân Côi 1-NL:Hoa Mân Côi 2-SH: Trở về đi 3-ĐC : Linh hồn tôi 4-Alleluia 2 5-DL: Dâng lễ với Mẹ 6-HL: 1-Bao la tình Chúa      2-Tình khúc tri ân 7      3-Nữ Vương Mân Côi 7-KL:  Tạ ơn Chúa với Mẹ

xem thêm