Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật và Lễ Trọng

Ảnh Hưởng Mạng Xã Hội Hôm Nay

Ảnh Hưởng Mạng Xã Hội Hôm Nay Ngàyhôm nay rất nhiều người sống không thể thiếu mạng xã hội. Đây là cách mà con người thời đại tiếp cận với xã hội và nhất là những vấn đề nóng của xã hội. Tuy nhiên, với bản tính của con người  thích soi xétchuyện người khác và thích thỏi phồng những tin …

xem thêm

Một Ly Sữa – CN 32 TN B

Một Ly Sữa – CN 32 TN B Phụng vụ Lời Chúa hôm nay đề cao hai bà goá. Một bà trong bài Tin Mừng một bà trong bài Sách Các Vua. Chúa Giêsu gặp bà góa trong sân Đền Thờ Giêrusalem. Tiên tri Êlia gặp bà góa ở xứ Serepta. Một bà đã dâng vào thùng tiền Đền thờ …

xem thêm

Các bài suy niệm Chúa Nhật 32 Thường Niên – B

Các bài suy niệm Chúa Nhật 32 Thường Niên – B Lời Chúa: 1V. 17, 10-16; Dt. 9, 24-28; Mc. 12, 38-44 MỤC LỤC Đồng tiền của bà góa. 4 Đức tin và tấm lòng của bà góa. 6 Giá trị đạo đức – ViKiNi 10 Một số tiền nhỏ nhưng tấm lòng thật lớn. 13 Đồng kẽm đồng xu …

xem thêm

Sống Yêu Thương giữa thế giới hận thù – Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

Sống Yêu Thương giữa thế giới hận thù Hàng ngày đọc tin tức ta sẽ thấy chán ngán thế sự mà thốt lên như Nguyễn Du đã từng than rằng:  “Trải qua một cuộc bể dâu Những điều trông thấy mà đau đớn lòng” Vâng”, mạng xã hội chúng ta sẽ thấy gì?  Tôi đã thấy một bác sĩ lợi …

xem thêm

Thực Hành Mến Chúa Yêu Người Trong Cuộc Sống

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN B Đnl 6,2-6 ; Dt 7,23-28 ; Mc 12,28b-34 Thực Hành Mến Chúa Yêu Người Trong Cuộc Sống I.HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG: Mc 12, 28b-34 (28b) Khi ấy, có người trong nhóm kinh sư đến gần Đức Giê-su và hỏi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” …

xem thêm

Đức Tin Tung Hoành – Lm. Giuse Nguyễn

CN 31 TN B Đức Tin Tung Hoành Lm. Giuse Nguyễn Xã hội càng tiến bộ, càng văn minh, người ta càng cần cái gì cho tiện lợi. Vì vậy công nghệ cho ra đời những sản phẩm 3 trong 1: café 3 trong 1, dầu gội 3 trong 1, điện thoại  nhiều chức năng trong một… Nếu nói theo …

xem thêm

Sự Thanh Luyện Cần Thiết – Lm Giuse Nguyễn Hữu An.

Sự Thanh Luyện Cần Thiết Tháng 11, trong tinh thần hiệp thông, Giáo hội tưởng niệm và cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời hiện đang còn thanh luyện trước khi hưởng hạnh phúc vĩnh cửu.   Các linh hồn cần được thanh luyện. Những tín hữu đã chết trong ơn nghĩa Chúa nhưng chưa sạch hết mọi …

xem thêm

Việc làm của Đức tin là Đức ái.

Việc làm của Đức tin là Đức ái. CN 31 TN B  Trong Do Thái giáo có tất cả 613 điều luật. Học thuộc những điều luật này đã là khó, nói chi đến việc cắt nghĩa cho chính xác và tuân thủ vẹn toàn. Vì thế trong đầu óc một tín hữu Do Thái giáo luôn thấp thoáng câu …

xem thêm

Thực Hành Mến Chúa Yêu Người Trong Cuộc Sống

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN B Đnl 6,2-6 ; Dt 7,23-28 ; Mc 12,28b-34 Thực Hành Mến Chúa Yêu Người Trong Cuộc Sống I.HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG: Mc 12, 28b-34 (28b) Khi ấy, có người trong nhóm kinh sư đến gần Đức Giê-su và hỏi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” …

xem thêm