Video

Thánh lễ Chúa Nhật 33 Quanh Năm 18/11/2018 dành cho những người không thể đến nhà thờ

Bài Ðọc I: Ðn 12, 1-3 “Khi ấy dân ngươi sẽ được cứu thoát”. Trích sách Tiên tri Ðaniel. Khi ấy, tổng lãnh sứ thần Micae sẽ chỗi dậy can thiệp cho con cái dân ngươi, đó sẽ là thời kỳ khốn khổ chưa từng xảy đến từ khi có các dân tộc cho tới bây giờ. Trong thời kỳ …

xem thêm

Thánh lễ Chúa Nhật 32 Quanh Năm 11/11/2018 dành cho những người không thể đến nhà thờ

Thánh lễ Chúa Nhật 32 Quanh Năm 11/11/2018 dành cho những người không thể đến nhà thờ   VietCatholic Network   Bài Ðọc I: 1 V 17, 10-16 “Bà goá lấy bột làm một cái bánh nhỏ, rồi mang đên cho ông Êlia”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, tiên tri Êlia chỗi dậy lên …

xem thêm

Đền thờ Thánh Gioan Latêranô

Ðền Thờ Thánh Gioan tại Laterano, mẹ của tất cả các nhà thờ và là Nhà Thờ Chính Tòa của Giáo Phận Roma, nhắc nhở cho các tín hữu “Hồng Ân bí tích Rửa Tội” với tất cả ý nghĩa của ơn này, đồng thời mời gọi các tín hữu cảm tạ bằng chính cuộc sống như con cái Thiên …

xem thêm

Thánh lễ Chúa Nhật 31 Quanh Năm 4/11/2018 dành cho những người không thể đến nhà thờ

Bài Ðọc I: Ðnl 6, 2-6 “Hỡi Israel, hãy nghe đây: Ngươi hãy yêu mến Chúa hết lòng ngươi”. Trích sách Ðệ Nhị Luật. Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Các ngươi hãy kính sợ Chúa là Thiên Chúa các ngươi, hãy tuân giữ mọi huấn lệnh và giới răn của Người mà tôi truyền dạy cho các ngươi, …

xem thêm