EMAIL CỦA TOÀ GM GPCT

Thông báo về email  của TGM GP Cần Thơ

 

Ban biên tập WCT xin thông báo địa chỉ email của TGM Cần Thơ như sau:

 

tgmcantho@gmail.com

 

BBT/WCT với địa chỉ gpcantho@gmail.com  chỉ nhận những bài viết của quý vị gởi về và không có trách nhiệm với các email có liên quan đến TOÀ GIÁM MỤC GP Cần Thơ.

 

Xin chân thành cám ơn

BBT/WCT