THÔNG BÁO VỀ CÁC SINH HOẠT GIÁO LÝ 2017

New Page 1

THÔNG BÁO VỀ CÁC SINH HOẠT GIÁO LÝ 2017

GIÁO PHẬN CẦN THƠ

BAN GIÁO LÝ

 

KÍNH BÁO VỀ CÁC SINH HOẠT GIÁO LÝ 2017

 

Kính Quí Cha Quản Hạt, Quí Cha & Quí Tu sĩ.

Ban Giáo Lý Giáo Phận kính báo đến Cha Quản Hạt, Quí Cha & Quí Tu sĩ, về các Khóa huấn luyện, các Sinh hoạt giáo lý 2017. Tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Cần Thơ.

I. KHÓA V HUẤN LUYỆN GIÁO LÝ VIÊN: TUẦN 3 & 4:

A. Học viên: gồm 2 thành phần:

1. Học viên cũ: Những GLV đã tham dự Tuần 1 & 2 năm 2016, hoặc đã tham dự các Tuần huấn luyện những năm trước, nhưng chưa đủ 4 tuần, thì còn thiếu Tuần nào xin ghi danh tham dự Tuần đó.

2. Học viên mới: Xin Quí Cha mạnh dạn gửi thêm các học viên mới:

2.1. Đang là Giáo lý viên dạy các lớp giáo lý phổ thông, dự tòng, hoặc hôn phối.

2.2. Từ 20 tuổi trở lên.

2.3. Có thể sắp xếp công việc để tham dự đầy đủ 4 Tuần huấn luyện.

2.4. Có Giấy Giới Thiệu của Cha Sở.

2.5. Nếu chưa chính thức dạy giáo lý, hoặc chưa đủ 20 tuổi, vẫn có thể ghi danh tham dự Khóa huấn luyện với tư cách “Dự Thính Viên”. Các “Dự Thính Viên” này sẽ được cứu xét để nhận những kết quả ở mục I: Đ, khi nào hội đủ các điều kiện ở mục I: A. 2.1; 2.2.

B. Thời gian:

Tuần 3: từ 7g30’ (Có ăn sáng), thứ Hai (26/6) đến 13g00’, thứ Bảy (1/7/2017).

Tuần 4: từ 7g30’ (Có ăn sáng), thứ Hai (10/7) đến 16g00’, thứ Bảy (15/7/2017).

C. Phương tiện đi lại: xin liên hệ với Cha trưởng giáo lý Hạt *.

D. Kết quả: Các Giáo lý viên tham dự đầy đủ 4 Tuần, tích cực, bài làm trên trung bình:

- Sẽ được nhận “Nghi Thức Sai Đi” vào ngày Họp Mặt GLV/GPCT 15/7/2017.

- Sẽ được cấp Chứng chỉ và Phù hiệu GLV cấp Giáo phận.

- Sẽ được tham dự các Khóa Nâng cấp GLVGP mỗi năm.

II. HỌP MẶT GIÁO LÝ VIÊN TOÀN GIÁO PHẬN:

A. Thành phần tham dự:

Tất cả các Giáo lý viên giáo dân và tu sĩ đang dạy các lớp giáo lý phổ thông, dự tòng hoặc hôn nhân & Quí vị phụ trách Ban giáo lý đức tin trong các HĐ Mục vụ Giáo xứ.

B. Thời gian: 7g30’ (Có ăn sáng) đến 16g00’, thứ Bảy: 15/7/2017.

C. Phương tiện đi lại: xin liên hệ với Cha trưởng giáo lý Hạt *.

III. KHÓA NÂNG CẤP GIÁO LÝ VIÊN:

A. Học viên: Tất cả các Giáo lý viên đã tốt nghiệp các Khóa I - II - III - IV.

B. Thời gian: Từ 7g30’ (Có ăn sáng) thứ Hai: 7/8/2017 đến trưa thứ Bảy: 12/8/2017.

C. Ghi danh & Phương tiện đi lại: xin liên hệ với Cha trưởng giáo lý Hạt *.

IV. NGÀY HỌP MẶT HỌC SINH GIÁO LÝ GIÁO PHẬN:

A. Mục đích: + Họp mặt Năm Thánh Đức Mẹ Phatima.

+ Thi giáo lý:  - Nội dung thi: 30 Bài Giáo lý Lớp 3 & Lớp 9.

- Cách thi: Mỗi em làm 1 Bài thi viết: trắc nghiệm, cá nhân + Những thi đua giáo lý: tập thể, sinh động, có thưởng.

B. Thành phần tham dự:

- Các Giáo lý viên đang dạy các lớp 3 & lớp 9 (Để hướng dẫn các em).

- Các em học sinh lớp 3 & lớp 9 giáo lý/toàn Giáo phận.

C. Thời gian: 07g30’ (Có ăn sáng) đến 16g00’ thứ Hai: 24/7/2017.

D. Phương tiện đi lại: xin liên hệ với Cha trưởng giáo lý Hạt *.

V. KHAI GIẢNG NĂM HỌC GIÁO LÝ 2017-2018.

Ngày Khai Giảng Năm Học Giáo Lý 2017-2018 chung cho các Họ đạo trong Giáo Phận sẽ là Chúa Nhật XXIII Thường Niên (Ngày 10.9.2017).

- Có Thánh Lễ & Nghi thức khai giảng cho các Giáo lý viên, cho các Học sinh giáo lý, và đặc biệt là cho các Phụ Huynh (Để mời gọi các Phụ huynh ý thức và cộng tác chặt chẽ với việc huấn giáo). Ban Giáo Lý GP sẽ gửi “Nghi Thức Khai Giảng” đến các Họ đạo.

VI. HÀNH HƯƠNG GIÁO LÝ VIÊN/NĂM THÁNH PHATIMA.

A. Mục đích: Hành hương, hưởng Ơn Toàn xá Năm Thánh Phatima.

B. Thành phần tham dự: Tất cả các Giáo lý viên giáo dân và tu sĩ đang dạy các lớp giáo lý phổ thông, dự tòng hoặc hôn nhân.

C. Thời gian: Từ 16g00’ thứ Sáu (13/10) đến 6g30’ sáng thứ Bảy (14/10).

D. Phương tiện đi lại: xin liên hệ với Cha trưởng giáo lý Hạt *.

 

 

Thân mến

Cần thơ ngày 20/6/2017

Ban Giáo Lý GPCT.

 

 

Quí Cha Trưởng Giáo Lý Hạt:

 

1. Cần thơ: Cha Gc. Bằng: 0123.7988.070            

2. Vị thanh: Cha Đôm. Hội: 0918.104.162   

3. Trà lồng: Cha Pr. Khoái: 0939.086.944     

4. Đại hải: Cha Pr. Tiếp 0939.676.182.

5. Sóc trăng: Cha At. Việt: 0986.498.690

    6. Bạc liêu: Cha Px. Trọng: 0988.632.646

7. Cà mau: Cha GB. Phương: 0984.838.137