TĨNH TÂM LM VÀ THƯỜNG HUẤN LM GPCT THÁNG 07/2017

New Page 1

LỊCH TĨNH TÂM LM CÁC HẠT GPCT THÁNG 07/2017

 

Hạt Cần Thơ  & Hạt Bạc Liêu        : Ngày 10 Thứ Hai

Hạt Vị Thanh & Hạt Cà Mau         : Ngày 11 Thứ Ba

 

Hạt Trà Lồng       : Ngày 12 Thứ Tư

Hạt Đại Hải         : Ngày 13 Thứ Năm

Hạt Sóc Trăng     : Ngày 14 Thứ Sáu 

 

****

 

THƯỜNG HUẤN LM GPCT NHÓM II

 

Đia điểm: Tại Trung Tâm Mục Vụ GP Cần Thơ

Thời gian: Từ 14g00 Thứ Hai 17/07/2017 đến 17g00 Thứ Năm 20/07/2017

Tổng số: 60Lm 

Trưởng: cha Phêrô Nguyễn Văn Khuyến

Thư ký: cha Phêrô Nguyễn Thanh Hà

 

 

DANH SÁCH THƯỜNG HUẤN LINH MỤC2017  NHÓM II

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH VÀ HỌ TÊN

 

STT

TÊN THÁNH VÀ HỌ TÊN

1

Pr. Nguyễn Văn Khuyến

 

31

Gx. Trương Minh Tâm

2

Gs. Nguyễn Đức Cường

 

32

Ge. Vũ Đình Thuần

3

Pr. Huỳnh Hồng Phúc

 

33

At. Nguyễn Phi Hùng

4

Gs. Nguyễn Văn Lợi

 

34

At. Trần Minh Thái

5

Vc. Võ Văn Thọ

 

35

Pr. Phan Văn Ngộ

6

Al. Lê Ngọc Bích

 

36

Gx. Vũ Nguyễn Đình Hùng

7

Mi. Nguyễn Khắc Đệ

 

37

Gk. Lê Thành Công

8

Ar. Lê Văn Chương

 

38

Cl. Nguyễn Văn Lanh

9

Ni. Đỗ Hoàng Thọ

 

39

Pr. Trần Minh Phước

10

Em. Nguyễn Công Quận

 

40

At. Lý Thanh Việt

11

Pp. Nguyễn Văn Hùng

 

41

Dm. Nguyễn Trung Trực

12

Em. Nguyễn Văn Ghi

 

42

Pr. Trương Minh Hải

13

GB. Nguyễn Tấn Hòa

 

43

Dm. Lê Văn Hội

14

Ma. Nguyễn Hoàng Hôn

 

44

Gx. Nguyễn Vĩnh Phan

15

Gs. Lê Đình Hội

 

45

Gs. Nguyễn Văn Thương

16

Lc. Nguyễn Hùng Cường

 

46

Ma. Nguyễn Lê Nhật Minh

17

Gt. Nguyễn Văn Điều

 

47

At. Dương Văn Quyền

18

Pr. Nguyễn Văn Minh

 

48

Pr. Huỳnh Phúc Hậu

19

Pr. Trần Công Thắng

 

49

Ps. Võ Hoàng Túc

20

Px. Trần Bình Trọng

 

50

Px. Trần Cường Dũng Bá

21

Tm. Nguyễn Hoàng Tâm

 

51

Dm. Nguyễn Phú Cường

22

Tm. Hồ Thanh Minh

 

52

Pr. Phạm Ngọc Ngân

23

GB. Nguyễn Việt Hồng

 

53

Pl. Nguyễn Hoàng Vũ

24

Px. Nguyễn Phước Hậu

 

54

Mi. Nguyễn Khắc Minh

25

Pr. Nguyễn Hoàng Liêm

 

55

Gb. Phạm Văn Tụ

26

Pr. Phạm Hữu Trí

 

56

Px. Lê Văn Thanh Tùng

27

Ar. Hồng Anh Kiệt

 

57

Pr. Nguyễn Thanh Hà

28

Pl. Lê Tấn Phong

 

58

Pr. Trần Hoàng Diệu

29

Tm. Lê Phước Dũng

 

59

Dm. Châu Hoàng Ngọc

30

Pr. Nguyễn Văn Siêng

 

60

Cl. Đỗ Hoàng Nhân