LỊCH TĨNH TÂM LM CÁC HẠT GPCT THÁNG 11/2017

LỊCH TĨNH TÂM LM CÁC HẠT GPCT THÁNG 11/2017

 

Hạt Cần Thơ:        Thứ Hai 06/11/2017

Hạt Vị Thanh:       Thứ Ba 07/11/2017

Hạt Trà Lồng:       Thứ Tư 08/11/2017     

Hạt Đại Hải:         Thứ Năm 09/11/2017

Hạt Sóc Trăng:     Thứ Sáu 10/11/2017

 

Hạt Bạc Liêu:       Thứ Hai 13/11/2017                      

Hạt Cà Mau:         Thứ Ba 14/11/2017