LỊCH SINH HOẠT GIÁO LÝ HÈ 2018 tại TTMV GPCT

 

GIÁO PHẬN CẦN THƠ

BAN GIÁO LÝ

KÍNH BÁO

LỊCH SINH HOẠT GIÁO LÝ HÈ 2018

Kính gửi: Quý Cha, quý Tu sĩ và Giáo lý viên,

Ban Giáo Lý kính gửi LỊCH SINH HOẠT GIÁO LÝ HÈ 2018, tại Trung Tâm Mục Vụ GPCT:

1.     Khóa II Tập huấn Giáo lý viên hôn nhân: Từ 8g sáng CN/20.5 đến 15g chiều T.2/21.5.2018.

2. Huấn Luyện GLV cấp Giáo phận, khóa VI/Tuần 1: 4-9/6/2018.

3. Đại Hội Học Sinh Lớp Sáu Giáo lý:

- Ngày thứ Bảy: 23.6.2018; từ 7g30’ đến 16g00’ (Có ăn sáng, trưa và chiều).

- Có giờ thi giáo lý: Nội dung thi = 30 bài lớp Sáu + 50 câu giáo lý về Gia đình & Các Thánh Tử đạo  VN trong tập “Gia Đình, Hội thánh tại gia”.

4. Huấn Luyện GLV cấp Giáo phận, khóa VI/Tuần 2: 25-29/6/2018.

5. Đại hội Giáo lý viên GPCT: 30/6/2018 (Xin mặc áo GLVGPCT).

6. Thi Giáo lý lớp Ba & lớp Chín:

- Cấp giáo hạt, tại Hạt: Thứ Sáu 6.7.2018.

- Cấp giáo phận, tại TTMV: Thứ Bảy, 14.7.2018.

- Số thí sinh của mỗi lớp/mỗi Họ đạo: tối đa = 10 em.

- Đề thi : Ban Giáo lý GP soạn.

- Tiền xe & ẩm thực cấp Hạt & Giáo phận: Ban Giáo lý GP hỗ trợ.

- Nội dung thi: 30 bài giáo lý của mỗi lớp + 50 câu giáo lý về Gia đình & các Thánh Tử đạo  VN trong tập “Gia Đình, Hội thánh tại gia”.

7. Khóa Nâng cấp GLV: Từ thứ Hai 23.7 đến thứ Bảy 28.7.2018.

8. Đêm Chầu Thánh Thể Tháng Mân côi dành cho GLV.GPCT:

- Thời gian:  Chiều Thứ 6 (5.10) qua sáng T.7 (6.10).

- Khởi động cho tất cả các Lớp giáo lý lần Chuỗi Mân Côi.

Ban Giáo Lý kính mong được sự ủng hộ nhiệt tình của quý Cha, quý Tu sĩ và Giáo Lý Viên.

Nay kính báo

Trung Tâm Mục Vụ GPCT  10.5.2018

        Lm. Antôn Vũ Văn Triết.