CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN A496

Lời Chúa: Gr. 20, 10-13; Rm. 5, 12-15; Mt. 10, 26-33
Xem tiếp...

SỢI CHỈ ĐỎ LỄ KÍNH THÁNH TÂM ĐỨC GIÊSU NĂM A495

"Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến với Tôi"
Xem tiếp...

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN 11 TN 20171177

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 11 Tn 2017 - Lm. Giuse Hiến
Xem tiếp...

CÁC BÀI SUY NIỆM LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ2813

Lời Chúa: Dnl. 8, 2-3.14b-16a; 1Cr. 10, 16-17; Ga. 6, 51-58
Xem tiếp...

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN X THƯỜNG NIÊN 20171564

Suy Niệm Lời Chúa Tuần X Thường Niên 2017 - Lm. Giuse Hiến
Xem tiếp...