5 PHÚT LỜI CHÚA TỪ 21-30/04/2018330

5 PHÚT LỜI CHÚA TỪ 21-30/04/2018
Xem tiếp...

CÁC BÀI SN CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH – NĂM B948

CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH Cầu cho ơn thiên triệu Linh mục và tu sĩ Lời Chúa: Cv 4,8-12; 1Ga 3,1-2; Ga 10,11-18
Xem tiếp...

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH – Năm B1323

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH – Năm B Lời Chúa: Cv 3,13-15.17-19; 1Ga 2,1-5a; Lc 24,35-48
Xem tiếp...

5 PHÚT LỜI CHÚA TỪ 11-20/04/20181118

5 PHÚT LỜI CHÚA TỪ 11-20/04/2018
Xem tiếp...

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH – NĂM B1640

CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH – NĂM B CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA
Xem tiếp...