45 BÀI SN CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN - B173

45 BÀI SN CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN - B Lời Chúa: G 38,1.8-11; 2Cr 5,14-17; Mc 4,35-41
Xem tiếp...

5 PHÚT LỜI CHÚA TỪ 21-30/06/201883

5 PHÚT LỜI CHÚA TỪ 21-30/06/2018
Xem tiếp...

45 BÀI SUY NIỆM LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ472

45 BÀI SUY NIỆM LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ
Xem tiếp...

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN - B1128

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN - B Lời Chúa: Ed 17, 22-24; 2Cr 5, 6-10; Mc 4, 26-34
Xem tiếp...

5 PHÚT LỜI CHÚA TỪ 11-20/06/2018710

5 PHÚT LỜI CHÚA TỪ 11-20/06/2018
Xem tiếp...