CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN - A 149

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN - A
Xem tiếp...

SCĐ CHÚA NHỰT XX THƯỜNG NIÊN A290

"Một người đàn bà Canaan kêu lên : Lạy Ngài là Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi" (Mt 15,22)
Xem tiếp...

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN 19 TN 20171076

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 19 TN 2017 - Lm. Giuse NTH
Xem tiếp...

CÁC BÀI SUY NIỆM CN 19 THƯỜNG NIÊN - A 1541

Lời Chúa: 1V. 19, 9a.11-13a; Rm. 9, 1-5; Mt. 14, 22-33
Xem tiếp...

SUY NIỆM TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN - LM GIUSE NGUYỄN1524

Suy Niệm Tuần 18 Thường Niên - Lm. Giuse Nguyễn
Xem tiếp...