SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN 16 TN263

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN 16 TN - LM GIUSE NGUYỄN
Xem tiếp...

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN - A918

Lời Chúa: Kn. 12, 13.16-19; Rm. 8, 26-27; Mt. 13, 24-43
Xem tiếp...

SCĐ CHÚA NHỰT XVI TN A CHÚA KIÊN NHẪN VÀ KHOAN DUNG586

Lúa tốt và cỏ lùng (Mt 13,24-30)
Xem tiếp...

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN - A1249

Lời Chúa: Is. 55, 10-11; Rm. 8, 18-23; Mt. 13, 1-23
Xem tiếp...

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN987

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XIV TN - Lm. Giuse Nguyễn
Xem tiếp...