5 PHÚT LỜI CHÚA THÁNG 5/2017401

5 phút lời chúa tháng 5/2017
Xem tiếp...

AUDIO BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY - NĂM A3449

Bài giảng CN 5 Mùa Chay năm A - Niềm tin của chúng ta thuộc loại nào?
Xem tiếp...

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY A5483

Lời Chúa: Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45
Xem tiếp...

NIỀM TIN TÍN THÁC (SN CN 5 MÙA CHAY A)3252

Thiên Chúa vẫn luôn quan tâm đến chúng ta. Người luôn đi bước trước để an ủi, nâng đỡ chúng ta.
Xem tiếp...

HÃY RA KHỎI MỒ! (BÀI GIẢNG CN V MÙA CHAY NĂM A)3811

Những thực hành của Mùa Chay không dẫn chúng ta đến sự chết như đích điểm cuối cùng, nhưng đến sự sống
Xem tiếp...