LỊCH TĨNH TÂM LM CÁC HẠT GPCT THÁNG 11/2017900

LỊCH TĨNH TÂM LM CÁC HẠT GPCT THÁNG 11/2017
Xem tiếp...

1049

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ RẠCH SÚC 13/10/2017 Mừng kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra - Lãnh nhận ơn toàn xá
Xem tiếp...

LỊCH TĨNH TÂM LM CÁC HẠT GPCT THÁNG 10/20171713

LỊCH TĨNH TÂM LM CÁC HẠT GPCT THÁNG 10/2017
Xem tiếp...