GIÁO HUẤN 43 / CN XXIV TN (17.9): HỘI THÁNH TÔNG TRUYỀN189

H.Vì sao Hội Thánh có đặc tính tông truyền?
Xem tiếp...

GIÁO HUẤN 42/CN XXIII TN (10.9) HỘI THÁNH CÔNG GIÁO543

H. Vì sao Hội thánh có đặc tính công giáo?
Xem tiếp...

GIÁO HUẤN 41 / CN XXII TN (03.9): HỘI THÁNH THÁNH THIỆN4841

H. Vì sao Hội Thánh có đặc tính thánh thiện ?
Xem tiếp...

GIÁO HUẤN 40/CN XXI TN (27.8) HỘI THÁNH DUY NHẤT713

H. Vì sao Hội Thánh có đặc tính duy nhất?
Xem tiếp...

GIÁO HUẤN 38 / CN XIX TN (13.8) HỘI THÁNH: THÂN THỂ ĐỨC KITÔ.855

H. Vì sao gọi Hội Thánh là Thân thể Đức Kitô? T. Vì mọi người trong Hội Thánh được Chúa Thánh Thần liên kết với Đức Kitô và với nhau, tạo thành một thân thể duy nhất mà Đức Kitô là Đầu.
Xem tiếp...