GIÁO HUẤN 47 / CN XXVIII TN (15.10) ĐỨC MARIA MẸ ĐỨC KITÔ, MẸ HỘI THÁNH.162

H. Vì sao gọi Đức Maria là Mẹ Hội thánh?
Xem tiếp...

GIÁO HUẤN 46 / CN XXVII TN (08.10) CÁC THÁNH THÔNG CÔNG373

H. Ngoài các tín hữu ở trần gian, Hội thánh còn có những ai? Và các tín hữu hiệp thông với nhau thế nào?
Xem tiếp...

GIÁO HUẤN 45 / CN XXVI TN (01.10) KITÔ HỮU GIÁO DÂN 264

GIÁO HUẤN 45 / CN XXVI TN (01.10)- KITÔ HỮU GIÁO DÂN
Xem tiếp...

GIÁO HUẤN 44/CN XXV TN (24.9)454

GIÁO HUẤN 44/CN XXV TN (24.9) CÁC THÀNH PHẦN TRONG HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Xem tiếp...

GIÁO HUẤN 43 / CN XXIV TN (17.9): HỘI THÁNH TÔNG TRUYỀN279

H.Vì sao Hội Thánh có đặc tính tông truyền?
Xem tiếp...