HỌC HỎI 5 PHÚT MỖI CHÚA NHẬT (BÀI 1-11)273

HỌC HỎI 5 PHÚT MỖI CHÚA NHẬT Từ Chúa Nhật I Mùa Vọng - Chúa Nhật VI Thường Niên
Xem tiếp...

GIÁO HUẤN 53 /CN XXXIV TN (26.11) PHÁN XÉT CHUNG364

H.Phán xét chung là gì?
Xem tiếp...

GIÁO HUẤN 52 / CN XXXIII TN (19.11) THIÊN ĐÀNG - LUYỆN NGỤC - HOẢ NGỤC406

H. Thiên đàng, Luyện ngục, Hỏa ngục là gì?
Xem tiếp...

GIÁO HUẤN 51 / CN XXXII TN (12.11) PHÁN XÉT RIÊNG362

H.Phán xét riêng là gì?
Xem tiếp...

GIÁO HUẤN 50 / CN XXXI TN (05.11)285

H. Đời sống vĩnh cửu là gì?
Xem tiếp...