GIỚI THIỆU 12 PHÓ TẾ GPCT THỤ PHONG LM TRONG NGÀY 23/06/2017790

Thánh lễ Phong chức Linh mục sẽ được cử hành vào lúc: 09g00 ngày thứ Sáu,23 tháng 06 năm 2017, tại nhà thờ Sóc Trăng, thành phố Sóc Trăng.
Xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ CÁC SINH HOẠT GIÁO LÝ 2017500

Ban Giáo Lý Giáo Phận kính báo đến Cha Quản Hạt, Quí Cha & Quí Tu sĩ, về các Khóa huấn luyện, các Sinh hoạt giáo lý 2017.
Xem tiếp...

THÔNG BÁO ỨNG VIÊN VÀ THÁNH LỄ PHONG CHỨC LM GPCT1965

09g00 ngày thứ Sáu, 23 tháng 06 năm 2017, tại nhà thờ Sóc Trăng, thành phố Sóc Trăng.
Xem tiếp...

CÁO PHÓ THẦY GIUSE PHẠM THANH NHỰT6412

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 9 giờ, sáng thứ Hai 19/06/2017 Tại nhà thờ Tân Lộc, Hạt Cà Mau.
Xem tiếp...

ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH QUÝ BẾ GIẢNG NĂM HỌC VÀ TIẾP NHẬN ỨNG VIÊN PHÓ TẾ2565

Kết quả trong giai đoạn 8 năm đào tạo này, quý thầy đã đạt được kết quả đào tạo với hình ảnh linh mục con người “của mầu nhiệm, của hiệp thông và của sứ vụ truyền giáo”.
Xem tiếp...