DẤU LẠ ÔNG GIÔNA THÀNH NINIVÊ.3

Video 40 Bài Tĩnh Tâm Mùa Chay, Bài 8 - Dấu Lạ Ông Giôna Thành Ninivê.
Xem tiếp...

BÀI 7 - THA THỨ CHO KẺ THÙ80

Video 40 Bài Tĩnh Tâm Mùa Chay, Bài 7 - Tha Thứ Cho Kẻ Thù.
Xem tiếp...

CHÚNG TA DỄ CHIA TRÍ BIẾT CHỪNG NÀO TRONG KHI CẦU NGUYỆN.302

Video: 40 Bài Tĩnh Tâm Mùa Chay, bài 6 - Chúng Ta Dễ Chia Trí Biết Chừng Nào Trong Khi Cầu Nguyện.
Xem tiếp...

BẤT CỨ AI KÊU CẦU DANH ÐỨC CHÚA SẼ ĐƯỢC CỨU THOÁT.363

Video 40 Bài Tĩnh Tâm Mùa Chay, bài 5: Bất Cứ Ai Kêu Cầu Danh Ðức Chúa Sẽ Được Cứu Thoát.
Xem tiếp...

PHÚT CẦU NGUYỆN, THỨ BẢY 17/02/201882

PHÚT CẦU NGUYỆN, THỨ BẢY 17/02/2018 - VERITAS
Xem tiếp...