QUĂNG MÌNH RA ĐỂ CHẠM NHỮNG PHẬN NGƯỜI...463

Trong vai trò Trưởng ban Truyền thông Tỉnh dòng Đaminh, năm 2014, cha mạnh dạn cho ra đời chương trình “Để Lời được lớn lên”, nhằm đem Lời Chúa đến với mọi người
Xem tiếp...

PHẦN HỒN CỦA MỘT LỄ HỘI DÂNG HOA499

Nhìn xuống những hàng ghế, rặt những ông già bà cả, những cây đa cây đề muôn năm trước! Trai thanh gái lịch đi đâu hết rồi? Tại sao và tại sao? Lòng đạo đức dân gian là vốn quý kia mà!
Xem tiếp...

LÊN NÚI CÚI…!!329

- Tại sao gọi là Đức Mẹ Núi Cúi? - Vì khi chúng ta đi lên Đức Mẹ cúi xuống nhìn chúng ta.
Xem tiếp...

HÈ VỀ -HÙNG LÂN -BAN HỢP XƯỚNG TRÙNG DƯƠNG 568

HÈ VỀ (Sáng tác 1945)Trời hồng hồng. Sáng trong trong. Ngàn phượng rung nắng ngoài song.Cành mềm mềm. Gió ru êm. Lọc màu mây bích ngọc qua màu duyên.
Xem tiếp...

ĐÀN ÔNG DẠI & ĐÀN ÔNG KHÔN632

Đàn ông dại đọc xong bỉu môi chê; - Đàn ông khôn đọc xong cười tủm tỉm.
Xem tiếp...