HỌC HỎI PHÚC ÂM: CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY - NĂM B130

HỌC HỎI PHÚC ÂM: CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY - NĂM B Lm. An tôn Nguyễn Cao Siêu S.J
Xem tiếp...

KINH TIN KÍNH VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU439

“Được toàn thể cộng đồng đọc, Tín Biểu bày tỏ lời đáp trả chung cho những gì đã nghe từ Lời Chúa…”
Xem tiếp...

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY NĂM B125

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY NĂM B (Mc 1,12-15) Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Xem tiếp...

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN, NĂM B587

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN, NĂM B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Xem tiếp...

BÀI GIÁO LÝ THỨ 8 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VỀ THÁNH LỄ: PHỤNG VỤ LỜI CHÚA318

Trong Hội Thánh khi Thánh Kinh được đọc, thì Chính Thiên Chúa nói với dân Ngài, và Đức Kitô, hiện diện trong Lời, công bố Tin Mừng
Xem tiếp...