HỌC HỎI PHÚC ÂM: CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN - NĂM A20

HỌC HỎI PHÚC ÂM: CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN - NĂM A -Lm. An tôn Nguyễn Cao Siêu S.J
Xem tiếp...

GIÁO HUẤN 53 /CN XXXIV TN (26.11) PHÁN XÉT CHUNG15

H.Phán xét chung là gì?
Xem tiếp...

PPT TIN MỪNG CN 34 TN NĂM A30

PPT TIN MỪNG CN 34 TN NĂM A
Xem tiếp...

PPT TIN MỪNG LỄ CTTĐVN531

PPT TIN MỪNG LỄ CTTĐVN Mt.10,17-22
Xem tiếp...

HỌC HỎI PHÚC ÂM: LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM135

Theo ý bạn, tại sao đoạn Phúc âm này được dùng trong ngày lễ Giáo hội mừng kính Các Thánh tử đạo Việt Nam? (Ga 17, 11b-19)
Xem tiếp...