PPT TIN MỪNG CN LỄ THĂNG THIÊN A 69

Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế
Xem tiếp...

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN - NĂM A183

Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,
Xem tiếp...

GIÁO HUẤN SỐ 27 MẦU NHIỆM GIÁNG SINH CỦA CHÚA GIÊSU453

H.Tin Mừng về mầu nhiệm Giáng sinh của Chúa Giêsu dạy chúng ta điều gì? (Câu 91).
Xem tiếp...

THẦY Ở CÙNG CÁC CON: BÀI CA Ý LỰC LỄ THĂNG THIÊN NĂM A503

"Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế"
Xem tiếp...

PPT TIN MỪNG CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH NĂM A1398

"Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác".
Xem tiếp...