PPT TIN MỪNG CN 20 TN NĂM A56

Xem tiếp...

GIÁO HUẤN 39/CN XX TN (20.8) HỘI THÁNH: ĐỀN THỜ CHÚA THÁNH THẦN59

H.Vì sao gọi Hội Thánh là Đền thờ của Chúa Thánh Thần?
Xem tiếp...

MẠNH TIN: BÀI CA Ý LỰC CHÚA NHẬT 20 TN A63

"Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy".
Xem tiếp...

HỌC HỎI PHÚC ÂM CN 20 THƯỜNG NIÊN - NĂM A57

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 20 Thường niên - năm A - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Xem tiếp...

PPT TIN MỪNG CN 19 TN NĂM A857

PHÚC ÂM: Mt 14, 22-33 "Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy".
Xem tiếp...