PPT TIN MỪNG CN 16 TN NĂM A168

Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: "Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta".
Xem tiếp...

GIÁO HUẤN SỐ 35: ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN105

H. Chúa Thánh Thần là Đấng nào? (Câu 128).
Xem tiếp...

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN NĂM A128

Học hỏi Lời Chúa Chúa Nhật tuần 16 thường niên A - Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J
Xem tiếp...

HÃY CỨ ĐỂ: BÀI CA Ý LỰC CN 16 TN NĂM A93

Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt
Xem tiếp...

PPT TIN MỪNG CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN NĂM A159

"Kìa, có người gieo giống đi gieo lúa".
Xem tiếp...