PPT TIN MỪNG CN 12 TN NĂM A122

PPT TIN MỪNG CN 12 TN NĂM A
Xem tiếp...

CÁC CON ĐỪNG SỢ: BÀI CA Ý LỤC CN 12 TN NĂM A141

Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn
Xem tiếp...

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN - NĂM A254

Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.
Xem tiếp...

GIÁO HUẤN SỐ 31 CUỘC KHỔ NẠN CỦA ĐỨC GIÊSU239

H. Hy tế của Chúa Giêsu trên Thập giá đem lại cho chúng ta điều gì? (Câu 111).
Xem tiếp...

HÃY HỌC CÙNG TA: BÀI CA Ý LỰC LỄ THÁNH TÂM NĂM A311

Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng,
Xem tiếp...