PPT TIN MỪNG CHÚA NHẬT 25 TN NĂM A 77

Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?
Xem tiếp...

HỌC HỎI LỜI CHÚA: CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN, NĂM A1268

HỌC HỎI LỜI CHÚA: CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN, NĂM A Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Xem tiếp...

GIÁO HUẤN 44/CN XXV TN (24.9)153

GIÁO HUẤN 44/CN XXV TN (24.9) CÁC THÀNH PHẦN TRONG HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Xem tiếp...

PPT TIN MỪNG CN 24 THƯỜNG NIÊN NĂM A212

"Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có phải đến bảy lần không?"
Xem tiếp...

PPT TIN MỪNG CN 23 TN NĂM A583

Xem tiếp...