SUY NIỆM LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU (NĂM A)546

Lời Chúa: Dnl. 7, 6-11 ; 1Ga. 4, 7-16 ; Mt. 11, 25-30
Xem tiếp...

CN 12 A: “ĐỪNG SỢ”460

Trước nguy hiểm và thử thách, ai mà không sợ hãi. Chỉ có tin yêu và hy vọng mới giúp chúng ta thắng vượt sợ hãi và chấp nhận nguy hiểm
Xem tiếp...

LƯU DẤU MỘT TÌNH YÊU BẤT TẬN - LM. GIUSE NGUYỄN820

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang.
Xem tiếp...

AUDIO BÀI GIẢNG: LỄ MINH MÁU THÁNH CHÚA - NĂM A - ĐGM PHÊRÔ NGUYỄN VĂN KHẢM 454

Bài giảng lễ Mình Máu Thánh Chúa - Tầm quan trọng của bí tích Thánh Thể
Xem tiếp...

ĂN BÁNH THÁNH THỂ SẼ ĐƯỢC SỐNG MUÔN ĐỜI - LM ĐAN VINH - HHTM291

“Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn Bánh này sẽ được sống muôn đời. Và Bánh tôi sẽ ban tặng chính là Thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”
Xem tiếp...