AUDIO: BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT 25 TN-A26

ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Đón nhận tư tưởng, đường lối của Chúa
Xem tiếp...

LÒNG TỐT CỦA THIÊN CHÚA43

Thiên Chúa kêu gọi mọi người vào hưởng hạnh phúc là do lòng tốt của Ngài.
Xem tiếp...

SAO ANH LẠI GHEN?160

Ở đời thường “đứng núi này trông núi kia”. Con người vì quá tham lam nên luôn muốn hơn người khác.
Xem tiếp...

TIỀN LƯƠNG CHO THỢ VƯỚN NHO (20,1-16a)189

TIN MỪNG CN 25 TN A - Trích từ sách "Tìm hiểu Tin Mừng Matthêu" của Lm Carôlô Hồ Bặc Xái
Xem tiếp...

AUDIO BÀI GIẢNG: CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN - NĂM A857

Bài giảng Chúa nhật 24 Thường niên - năm A - (Mt 18,21-35) - Tha thứ - ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Xem tiếp...