THẦN THÁI CỦA KITÔ HỮU129

Trào lưu “quan trọng vẫn là thần thái” đang sốt trên các trang mạng xã hội để nói lên sự tự tin của một người, bất chấp tất cả, miễn là thể hiện một điều gì đó với tất cả niềm đam mê.
Xem tiếp...

CON ĐƯỜNG TỰ HỦY CỦA ĐỨC GIÊ-SU LÀ QUA ĐAU KHỔ VÀO VINH QUANG143

Trong những ngày Mùa Chay này, mỗi người chúng ta sẽ làm gì cụ thể để sống mầu nhiệm tự hủy noi gương Đức Giê-su?
Xem tiếp...

MẸ LẠNH LẮM PHẢI KHÔNG?206

Cuộc đời đẹp là dù ở cương vị nào cũng hy sinh hết mình vì tha nhân. Cho dẫu có thể hy sinh tính mạng nhưng cuộc đời họ tựa như hạt lúa chịu mục nát cho đời những bông lúa vàng ươm.
Xem tiếp...

CON ĐƯỜNG HẠT LÚA179

Hạt lúa được gieo trên ruộng đồng. Hạt lúa mục nát rồi mới nẩy mầm, đâm bông và kết hạt. Không mục nát, hạt lúa chỉ trơ trọi một mình.
Xem tiếp...

AUDIO BÀI GIẢNG: CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY - NĂM B134

AUDIO BÀI GIẢNG: CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY - NĂM B ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Xem tiếp...