HẠNH PHÚC Ở BÊN TA88

Tin mừng nằm trong chính bản thân Chúa Giê-su, thế nên hãy đón nhận Chúa vào gia đình mình. Có Chúa niềm vui sẽ nhân lên. Có Chúa mọi ưu sầu lắng lo sẽ tan biến
Xem tiếp...

CHÚ GIẢI TIN MỪNG MARCÔ: Mc 1,14-20140

CHÚ GIẢI TIN MỪNG MARCÔ: Mc 1,14-20 - LM CAROLO
Xem tiếp...

CHU TOÀN SỨ MỆNH GIỚI THIỆU CHÚA CHO THA NHÂN426

Qua bài Tin Mừng hôm nay Chúa muốn chúng con làm chứng cho Chúa cụ thể bằng đôi tay sẵn sàng chia sẻ cơm áo cho những người nghèo đói
Xem tiếp...

CÁI THUỞ BAN ĐẦU LƯU LUYẾN ẤY495

gặp gỡ Chúa thực sự không phải là cảm xúc lưu luyến của thuở ban đầu, nhưng phải là ở lại với Chúa, có kinh nghiệm về Chúa
Xem tiếp...

GẶP CHÚA TRONG ĐỜI587

Gặp Chúa trong đời, đó là đích điểm của đời sống Kitô hữu. Đó cũng là kết quả của những cố gắng hy sinh.
Xem tiếp...