SỐNG LỜI CHÚA THEO TINH THẦN CỦA MẦU NHIỆM112

Chúng ta không mong muốn thấu hiểu hết về mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Nhưng xin cho chúng ta biết sống mầu nhiệm này cho xứng đáng
Xem tiếp...

THẦN KHÍ CHÚA PHỤC SINH TÁC ĐỘNG VÀ SAI ĐI LOAN BÁO TIN MỪNG 189

Mỗi tín hữu hôm nay phải làm gì để được Thánh Thần tác động giống như các Tông đồ trong ngày lễ Ngũ Tuần khi xưa ?
Xem tiếp...

SỰ HIỆP NHẤT ĐÍCH THỰC512

“Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung” (1Cr 12, 3b-7.12-13)
Xem tiếp...

CHÚA THÁNH THẦN LÀ “NƯỚC HẰNG SỐNG”178

“Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống, là mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời” (x.Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội, số 4)
Xem tiếp...

CHÚA THÁNH THẦN ĐẾN SỬA SAI167

Hãy can đảm sửa sai từ chính bản thân mỗi người biết đi theo đường lối Chúa. Hãy can đảm sửa sai cho những người thân trong gia đình để gia đình luôn tràn ngập ánh sáng của tin mừng
Xem tiếp...