NƯỚC CỦA ĐỨC GIÊSU Ở CHỐN NÀO?60

Đức Giêsu làm Vua như thế nào? Chúng ta có thuộc về dân trong đất nước của Ngài không?
Xem tiếp...

SỐNG TÌNH LIÊN ĐỚI97

Chúa không xét duyệt chúng ta dựa trên địa vị trần thế. Chúa phán xét theo tinh thần bác ái mà chúng ta đã dành cho tha nhân.
Xem tiếp...

VUA GIÊSU, VỊ THẨM PHÁN145

Năm A với bài Tin Mừng Matthêu (25,31-46), đề cao Vua Giêsu như vị Thẩm phán xét xử muôn loài
Xem tiếp...

NGÀY CHUNG THẨM (Mt. 25,31-46)61

Tin Mừng Cn 34 TN A - Trích từ sách "Tìm hiểu Tin Mừng Matthêu" của Lm Carôlô Hồ Bặc Xái
Xem tiếp...

“TÌNH YÊU KHÔNG BẰNG LỜI NÓI, NHƯNG BẰNG HÀNH ĐỘNG”376

Chúa Nhật hôm nay có thể gọi là ngày của tình yêu, không phải theo kiểu cảm xúc, mà là hành động
Xem tiếp...