CON TIM MỤC TỬ359

Tất cả mọi người trong bậc sống của mình đều được mời gọi có trái tim mục tử giống như Đức Giêsu biết “chạnh lòng thương”
Xem tiếp...

CHẠNH LÒNG THƯƠNG VÀ QUÊN MÌNH PHỤC VỤ 220

nhìn thấy đám đông dân chúng từ xa kéo đến đang khao khát nghe giảng Tin Mừng thì Người lại “chạnh lòng xót thương”
Xem tiếp...

HÃY DÀNH THỜI GIAN CHO NHAU181

Hãy cho nhau thời gian nhé  Hãy cho nhau bình yên nhé Để biết ta còn gần nhau dẫu mai về đâu
Xem tiếp...

LỜI KHUYÊN THIẾT THỰC144

Làm việc nhiều nên cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức lực để tiếp tục làm việc. Đó chính là thời giờ tĩnh tâm của các Tông đồ.
Xem tiếp...

CĂN TÍNH VÀ TINH THẦN CỦA NGƯỜI THỪA SAI229

Người được sai đi là để loan báo Tin Mừng, kêu gọi thống hối chứ không phải là loan báo tin buồn,
Xem tiếp...