HỌC HỎI PHÚC ÂM: LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA - NĂM A483

Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống
Xem tiếp...

GIÁO HUẤN SỐ 30 MẦU NHIỆM VƯỢT QUA CỦA CHÚA GIÊSU912

H. Mầu nhiệm Vượt qua của Chúa Giêsu quan trọng thế nào? (Câu 101).
Xem tiếp...

GIÁO HUẤN SỐ 29 CUỘC SỐNG CÔNG KHAI CỦA CHÚA GIÊSU505

H. Khi rao giảng, Chúa Giêsu loan báo điều gì?(Câu 95).
Xem tiếp...

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI - NĂM A1039

Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.
Xem tiếp...

GIÁO HUẤN SỐ 28 ĐỜI SỐNG ẨN DẬT CỦA CHÚA GIÊSU1110

H. Đời sống ẩn dật của Chúa Giêsu dạy chúng ta điều gì? (Câu 92).
Xem tiếp...