PHỤNG VỤ LỜI CHÚA II - TIN MỪNG VÀ BÀI GIẢNG215

“Lời Chúa kết thúc cuộc hành trình của nó bằng cách trở thành nhục thể trong chúng ta, tự biến đổi thành các việc làm”.
Xem tiếp...

KINH VINH DANH VÀ LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ 227

Bài Giáo Lý Thứ 7 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: KINH VINH DANH VÀ LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ (THE COLLECT).
Xem tiếp...

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN - NĂM B452

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN - NĂM B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Xem tiếp...

HỌC HỎI PHÚC ÂM: LỄ HIỂN LINH - NĂM B165

HỌC HỎI PHÚC ÂM: LỄ HIỂN LINH - NĂM B Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Xem tiếp...

BÀI GIÁO LÝ THỨ 6 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VỀ THÁNH LỄ: CỬ CHỈ SÁM HỐI146

“Chúng ta biết từ kinh nghiệm rằng chỉ có những ai có thể nhìn nhận các lỗi lầm và xin lỗi thì mới nhận được sự thông cảm và sự tha thứ của người khác”.
Xem tiếp...