HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH - NĂM A768

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 6 Phục sinh - năm A Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Xem tiếp...

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH NĂM A1116

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 5 Phục Sinh - năm A Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Xem tiếp...

GIÁO HUẤN SỐ 25: CON THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI1187

H. Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người để làm gì? (Câu 79).
Xem tiếp...

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM A     447

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 3 Phục Sinh - năm A - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Xem tiếp...

GIÁO HUẤN SỐ 23: THIÊN CHÚA HỨA BAN ĐẤNG CỨU THẾ300

H. Sau khi tổ tông phạm tội, Thiên Chúa có bỏ loài người không? (Câu 73).
Xem tiếp...