GIÁO LÝ DỰ TÒNG: BÀI 1 - BÀI 6367

GIÁO LÝ DỰ TÒNG: BÀI 1 - BÀI 6 - LM PIÔ NGÔ PHÚC HẬU -NGUỒN: GP HƯNG HÓA
Xem tiếp...

CÁC NGHI THỨC KẾT LỄ213

“Chúng ta rời khỏi nhà thờ để ‘đi về bình an’ để mang phúc lành của Thiên Chúa vào các sinh hoạt hằng ngày”.
Xem tiếp...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA II - TIN MỪNG VÀ BÀI GIẢNG300

“Lời Chúa kết thúc cuộc hành trình của nó bằng cách trở thành nhục thể trong chúng ta, tự biến đổi thành các việc làm”.
Xem tiếp...

KINH VINH DANH VÀ LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ 299

Bài Giáo Lý Thứ 7 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: KINH VINH DANH VÀ LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ (THE COLLECT).
Xem tiếp...

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN - NĂM B566

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN - NĂM B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Xem tiếp...