HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM A     370

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 3 Phục Sinh - năm A - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Xem tiếp...

GIÁO HUẤN SỐ 23: THIÊN CHÚA HỨA BAN ĐẤNG CỨU THẾ250

H. Sau khi tổ tông phạm tội, Thiên Chúa có bỏ loài người không? (Câu 73).
Xem tiếp...

Đề tài I “CON ONG TÀI BA HƠN CÁC NHÀ KHOA HỌC”292

Dẫu nhân loại ngày nay đã tiến bộ nhiều, nhưng hiểu biết của loài người trước vũ trụ muôn loài do Thiên Chúa tạo dựng mới chỉ như một giọt nước giữa đại dương
Xem tiếp...

AUDIO HỌC HỎI LỜI CHÚA: CHÚA NHẬT II PHỤC SINH, NĂM A189

Audio học hỏi Lời Chúa: Chúa Nhật II Phục Sinh, năm A - Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Xem tiếp...

GIÁO HUẤN SỐ 22: CON NGƯỜI SA NGÃ107

H. Tội tổ tông gây nên những hậu quả nào? (Câu 71).
Xem tiếp...