HỌC HỎI PHÚC ÂM: CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN - NĂM A915

Học Hỏi Phúc Âm: Chúa Nhật 19 Thường Niên - Năm A - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.- Phúc âm: (Mt 14,22-33)
Xem tiếp...

GIÁO HUẤN 37: HỘI THÁNH: DÂN THIÊN CHÚA860

H. Vì sao gọi Hội Thánh là Dân Thiên Chúa?
Xem tiếp...

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN NĂM A209

Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.
Xem tiếp...

GIÁO HUẤN SỐ 36: HỘI THÁNH TRONG KẾ HOẠCH CỦA THIÊN CHÚA143

H. Hội Thánh là gì?
Xem tiếp...

GIÁO HUẤN SỐ 35: ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN138

H. Chúa Thánh Thần là Đấng nào? (Câu 128).
Xem tiếp...