TẠI SAO PHẢI THAM DỰ THÁNH LỄ VÀO NGÀY CHÚA NHẬT357

Dưới đây là bản dịch bài giáo lý thứ tư của ĐTC Phanxicô về Thánh Lễ, được ban hành ngày 13 tháng 12, 2017 tại Đại Sảnh Phaolô VI ở Vatican
Xem tiếp...

HỌC HỎI PHÚC ÂM: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG - NĂM B193

HỌC HỎI PHÚC ÂM: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG - NĂM B Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Xem tiếp...

GIÁO LÝ  CỦA ĐTC PHANXICÔ VỀ THÁNH LỄ 183

3 BÀI GIÁO LÝ  CỦA ĐTC PHANXICÔ VỀ THÁNH LỄ
Xem tiếp...

HỌC HỎI PHÚC ÂM: CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN - NĂM A145

HỌC HỎI PHÚC ÂM: CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN - NĂM A -Lm. An tôn Nguyễn Cao Siêu S.J
Xem tiếp...

HỌC HỎI PHÚC ÂM: LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM157

Theo ý bạn, tại sao đoạn Phúc âm này được dùng trong ngày lễ Giáo hội mừng kính Các Thánh tử đạo Việt Nam? (Ga 17, 11b-19)
Xem tiếp...