HỌC HỎI PHÚC ÂM CN 15 THƯỜNG NIÊN - NĂM A177

Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Ngài nói: “Kìa người gieo giống đi ra gieo giống.
Xem tiếp...

GIÁO HUẤN SỐ 34: CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI113

H. Việc Chúa Giêsu lên trời có ý nghĩa gì? (Câu 124).
Xem tiếp...

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN NĂM A135

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN NĂM A
Xem tiếp...

GIÁO HUẤN SỐ 33: CHÚA GIÊSU SỐNG LẠI192

H. Việc Chúa Giêsu phục sinh chứng thực điều gì? (Câu 121).
Xem tiếp...

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN - NĂM A675

Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy.
Xem tiếp...