HỌC HỎI PHÚC ÂM: CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN - NĂM A199

HỌC HỎI PHÚC ÂM: CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN - NĂM A Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Xem tiếp...

HỌC HỎI PHÚC ÂM: CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN - NĂM A207

HỌC HỎI PHÚC ÂM: CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN - NĂM A Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Xem tiếp...

THẾ NÀO LÀ TỘI TRỌNG 198

THẾ NÀO LÀ TỘI TRỌNG - ĐC GIUSE VŨ VĂN THIÊN
Xem tiếp...

LÀM SAO ĐI XƯNG TỘI, KHI ĐÃ BỎ NHIỀU NĂM?313

Với những người còn ngại ngần đón nhận lòng thương xót Chúa, tôi xin đưa ra một hướng dẫn với các bước cụ thể để xưng tội trở lại.
Xem tiếp...

HỌC HỎI LỜI CHÚA: CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN, NĂM A2902

HỌC HỎI LỜI CHÚA: CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN, NĂM A Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Xem tiếp...