THÔNG BÁO TUYỂN SINH CỬ NHÂN THẦN HỌC VÀ CAO HỌC THẦN HỌC 345

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN THẦN HỌC (S.T.B.) VÀ CAO HỌC THẦN HỌC (S.T.L.)
Xem tiếp...

LỜI CHÚC TẾT MẬU TUẤT CỦA ĐỨC CHA CHỦ TỊCH HĐGMVN603

Lời chúc Tết Mậu Tuất của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh Chủ Tịch HĐGMVN
Xem tiếp...

LONG XUYÊN : THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ648

ngày 03/02/2018, tại nhà thờ Chánh tòa Long Xuyên, Đức cha chánh Giuse Trần Xuân Tiếu đã chủ sự Thánh lễ Truyền chức cho 11 chủng sinh thuộc K.12 Đại Chủng viện Thánh Quý và 3 tu sĩ
Xem tiếp...

GP LONG XUYÊN: QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM VÀ CHUYỂN ĐỔI LINH MỤC NĂM 20181832

GP LONG XUYÊN: QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM VÀ CHUYỂN ĐỔI LINH MỤC NĂM 2018
Xem tiếp...

THÁNH LỄ TẠ ƠN CỦA PHÁI ĐOÀN NGOẠI GIAO TOÀ THÁNH TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TOÀ SÀI GÒN540

THÁNH LỄ TẠ ƠN CỦA PHÁI ĐOÀN NGOẠI GIAO TOÀ THÁNH TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TOÀ SÀI GÒN
Xem tiếp...