PHỎNG VẤN ĐỨC CHA ANTÔN VŨ HUY CHƯƠNG, CHỦ TỊCH ỦY BAN GIÁO SĨ VÀ CHỦNG SINH NHÂN NGÀY THẾ GIỚI ƠN GỌI120

Tôi đã giữ chức vụ này được 14 năm, từ năm 2004 đến nay trong 5 nhiệm kỳ.
Xem tiếp...

HỌP MẶT LOAN BÁO TIN MỪNG LIÊN GIÁO PHẬN MỸ THO, VĨNH LONG, LONG XUYÊN, CẦN THƠ 17-18.04.2018373

Thành viên tham dự ngày họp mặt khoảng 150 người, gồm linh mục, tu sĩ và giáo dân của 4 giáo phận: Mỹ Tho, Vĩnh Long, Long Xuyên và Cần Thơ.
Xem tiếp...

GP LONG XUYÊN: THUYÊN CHUYỂN LM 2018483

Đấng Bản Quyền giáo phận Long Xuyên đã quyết định chuyển đổi nhiệm vụ và nhiệm sở của các linh mục trong giáo phận có tên sau đây:
Xem tiếp...

CHÂN DUNG CÁC GIÁM MỤC VIỆT NAM 514

CHÂN DUNG CÁC GIÁM MỤC VIỆT NAM 2016 & 2017
Xem tiếp...

WEBSITE CÁC GIÁO PHẬN VÀ DÒNG TU VN705

WEBSITE CÁC GIÁO PHẬN VÀ DÒNG TU VN
Xem tiếp...