THÁNH LỄ MỪNG KIM KHÁNH GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT391

Thánh Lễ Mừng Kim Khánh Giáo Phận Ban Mê Thuột
Xem tiếp...

NHỮNG CON ĐƯỜNG KHAI PHÁ "VÙNG TRUYỀN GIÁO DÂN TỘC TÂY NGUYÊN ĐĂK LĂK" 1347

Năm nay (2017) kỷ niệm mừng 50 năm thành lập Địa phận Ban Mê Thuột là dịp thúc đẩy chúng tôi tìm hiểu thêm (Lm. GioaKim Nguyễn Hoàng Sơn)
Xem tiếp...

GIÁO PHẬN BẮC NINH VUI MỪNG VÌ CÓ HƠN 100 LINH MỤC592

vị giám mục của người phong đã ước ao trong 10 năm làm giám mục của ngài, giáo phận sẽ có ít nhất 100 linh mục và sau 9 năm, ước mong đó đã thành hiện thực.
Xem tiếp...

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM NHẬN ĐỊNH VỀ LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 2016711

Một tầm nhìn đúng đắn về tôn giáo sẽ là tiền đề cho sự tôn trọng quyền tự do tôn giáo đích thực của người dân.
Xem tiếp...

GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT: THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC NGÀY 02.6.2017881

hôm nay, trong bầu khí chuẩn bị mừng 50 năm kim khánh Giáo phận, 11 thầy phó tế được truyền chức Linh mục:
Xem tiếp...