BÀI 14: BỔN PHẬN III VÀ IV : PHỤC VỤ XÃ HỘI VÀ GIÁO HỘI366

“Gia đình phải làm thành cái nôi và phương thế hữu hiệu nhất giúp cho xã hội được nhân-văn-hĩa hơn và trở thành cộng đồng các ngôi vị”(THGĐ 43).
Xem tiếp...

BÀI 13: BỔN PHẬN II (tt) SINH SẢN CÓ TRÁCH NHIỆM VÀ GIÁO DỤC CON CÁI1652

Giáo Hội ý thức cách chắc chắn về các vấn đề đang đè nặng trên các vợ chồng ở nhiều nước, trong bổn phận truyền sinh một cách có trách nhiệm
Xem tiếp...

BÀI 12 - BỔN PHẬN II : PHỤC VỤ SỰ SỐNG CON NGƯỜI :740

Khi chu toàn bổn phận truyền sinh và giáo dục, (sứ mệnh riêng biệt của họ), vợ chồng biết rằng mình là người cộng tác với tình yêu của Thiên Chúa sáng tạo
Xem tiếp...

VIỆC TÂN PHÚC ÂM HÓA2268

Tôi đã gởi lên mạng một loạt bài, tổng hợp các vấn đề: từ Phúc âm, Tin Mừng, cứu độ,truyền giáo, sứ vụ, đến Phúc âm hóa và Tân phúc âm hóa
Xem tiếp...

GLHN BÀI 11: XÂY DỰNG MỘT CỘNG ĐỒNG SỐNG CHUNG VÀ YÊU NHAU THÂN MẬT969

Tình yêu ấy nhắm đến một sự hiệp nhất ngôi vị thật sâu xa, một sự hiệp nhất vượt qua sự kết hợp thành một thân xác để tiến tới chỉ còn là một trái tim
Xem tiếp...