BÀI 15: LINH ĐẠO HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH668

Chính cuộc sống này làm nẩy sinh ra ân sủng và đòi hỏi phải có một linh đạo đích thực và sâu xa cho đời sống hôn nhân và gia đình” (THGĐ 56).
Xem tiếp...

BÀI 14: BỔN PHẬN III VÀ IV : PHỤC VỤ XÃ HỘI VÀ GIÁO HỘI1695

“Gia đình phải làm thành cái nôi và phương thế hữu hiệu nhất giúp cho xã hội được nhân-văn-hĩa hơn và trở thành cộng đồng các ngôi vị”(THGĐ 43).
Xem tiếp...

BÀI 13: BỔN PHẬN II (tt) SINH SẢN CÓ TRÁCH NHIỆM VÀ GIÁO DỤC CON CÁI1687

Giáo Hội ý thức cách chắc chắn về các vấn đề đang đè nặng trên các vợ chồng ở nhiều nước, trong bổn phận truyền sinh một cách có trách nhiệm
Xem tiếp...

BÀI 12 - BỔN PHẬN II : PHỤC VỤ SỰ SỐNG CON NGƯỜI :1317

Khi chu toàn bổn phận truyền sinh và giáo dục, (sứ mệnh riêng biệt của họ), vợ chồng biết rằng mình là người cộng tác với tình yêu của Thiên Chúa sáng tạo
Xem tiếp...

VIỆC TÂN PHÚC ÂM HÓA2454

Tôi đã gởi lên mạng một loạt bài, tổng hợp các vấn đề: từ Phúc âm, Tin Mừng, cứu độ,truyền giáo, sứ vụ, đến Phúc âm hóa và Tân phúc âm hóa
Xem tiếp...