BÀI HÁT ĐÁP CA VÀ HIỆP LỄ CN 21 TN A – LM THÁI NGUYÊN275

Đáp ca: Tv.137 - CHL: Thánh Tình ca CN 21 A: Tuyên xưng Đức Kitô
Xem tiếp...

BÀI HÁT ĐÁP CA VÀ HIỆP LỄ CN 20 TN A – LM THÁI NGUYÊN484

Đáp ca: Tv.66 - CHL: Thánh Tình ca CN 19 A: Lòng tin lớn lao
Xem tiếp...

BÀI HÁT ĐÁP CA VÀ HIỆP LỄ CN 19 TN A – LM THÁI NGUYÊN683

Đáp ca: Tv.84 - CHL: Thánh Tình ca CN 19 A Thường Niên: Hãy vững tâm
Xem tiếp...

SỨC MẠNH CỦA TƯ TƯỞNG (PHẦN II)282

Tư tưởng thường chỉ đạo mọi hành động, nhưng có những khi hành động đi ngược với tư tưởng: muốn nhưng không làm, làm mà không muốn, hoặc nửa muốn nửa không.
Xem tiếp...

BÀI HÁT ĐÁP CA VÀ HIỆP LỄ : LỄ HIỂN DUNG – LM THÁI NGUYÊN957

Đáp ca: Tv.96 - CHL: Biến đổi đời con
Xem tiếp...