GIA ĐÌNH - CỘNG ĐOÀN LOAN BÁO TIN MỪNG988

Vì toàn thể Giáo Hội là truyền giáo và vì công việc rao giảng Tin Mừng là nhiệm vụ căn bản của Dân chúa, nên mọi người có nhiệm vụ góp phần vào (TG 35).
Xem tiếp...

GIA ĐÌNH VỚI NGHĨA VỤ THƯƠNG XÓT1121

Như men trong bột, gia đình Kitô giáo phải làm dậy lên lòng thương xót trong mọi môi trường sống của mình.
Xem tiếp...

KHÁM PHÁ LẠI CUỘC THƯƠNG KHÓ CHÚA GIÊSU TRONG CUỘC ĐỜI MÌNH2017

Tận dụng những ngày cuối mùa chay, chúng ta nhìn lại cuộc đời mình trong cuộc thương khó Chúa Giêsu:
Xem tiếp...

ĐỈNH CAO THẬP GIÁ924

Cần chiêm ngắm Thập giá Chúa Giêsu để cảm nghiệm được tình yêu thương tràn đầy mà Ngài dành cho ta
Xem tiếp...