DẪN VÀO THÁNH LỄ CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN - A68

Dặn dò, đoan hứa Thánh Thần, Chúa đầy quyền phép trao ban lệnh truyền : Ra đi giảng dạy muôn dân, Cùng ban phép Rửa hồng ân của Người,
Xem tiếp...

DẪN VÀO THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH - A575

Thánh Thần Cứu Chúa hứa ban, Ở cùng môn đệ hiện thân chính Ngài : Canh tân, thánh hóa, ủi an, Sai đi rao giảng, chuyển nguồn thánh ân.
Xem tiếp...

NGHỆ THUẬT CỬ HÀNH THÁNH LỄ   PHẦN I:  NHẬP LỄ VÀ PHỤNG VỤ LỜI CHÚA433

WCT: Theo yêu cầu của một số độc giả chúng tôi xin đăng lại Phần I loạt bài Nghệ thuật cử hành Thánh Lễ (từ số 1-12 vì một số bài nằm ở trang web cũ) để quý vị tiện theo dõi.
Xem tiếp...

NGHỆ THUẬT CỬ HÀNH THÁNH LỄ (6): PHỤNG VỤ THÁNH THỂ1666

Bốn động từ: cầm lấy, tạ ơn, bẻ ra và trao cho, được rút ra từ bản văn lập bí tích Thánh Thể theo Tân Ước, chúng xác định bốn hành động làm thành phụng vụ Thánh Thể.
Xem tiếp...

DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ917

Nghiên cứu lại vãn Hoa Đức Mẹ ngày xưa, ta thấy bố cục của buổi dâng hoa rất rõ ràng. Thông thường cấu trúc một buổi dâng hoa gồm 3 phần.
Xem tiếp...