NGHỆ THUẬT CÔNG BỐ LỜI CHÚA (1)56

NGHỆ THUẬT CÔNG BỐ LỜI CHÚA (1)
Xem tiếp...

DẨN VÀO THÁNH LỄ VÀ SN CN HIỆN XUỐNG B455

Thánh Thần hướng dẫn canh tân, Ban nhiều ân sủng hồng ân cho đời. Tùy theo công tác mỗi người, Để xây Hội Thánh khắp nơi gian trần.
Xem tiếp...

DẨN VÀO THÁNH LỄ VÀ SN CN 7 PS NĂM B1101

Về trời Chúa chẳng bỏ rơi, Nhưng Người khai mở một thời sai đi. Vững tin vào Chúa quyền uy, Cộng đoàn Hội Thánh thực thi lệnh truyền.
Xem tiếp...

SUY NIỆM 20 MẦU NHIỆM MÂN CÔI CẦU CHO GIA ĐÌNH271

SUY NIỆM 20 MẦU NHIỆM MÂN CÔI CẦU CHO GIA ĐÌNH - LM GIUSE TRẦN ĐÌNH PHƯỢNG
Xem tiếp...

DẪN VÀO THÁNH LỄ VÀ SN CN 6 PS B886

Tình yêu Thiên Chúa tỏ ra, Qua Con yêu dấu tên là Giê-su. Chết đi để xóa hận thù, Giao hòa nhân loại, nhịp cầu tương giao.
Xem tiếp...