NGHỆ THUẬT CỬ HÀNH THÁNH LỄ (9)148

Lời tường thuật việc lập bí tích Thánh thể và việc hiến thánh: hy lễ được thực hiện nhờ lời nói và việc làm của Chúa Kitô
Xem tiếp...

DẪN VÀO THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN - A382

Ra đi rao giảng muôn dân, Sợ chi kẻ dữ hay thân xác mình! Cùng đi có Chúa bên mình, Một lòng với Chúa, hi sinh giúp người.
Xem tiếp...

NGHỆ THUẬT CỬ HÀNH THÁNH LỄ (8)643

Giọng đọc cầu nguyện của chủ tế không quá chậm, không quá nhanh (như vẫn thường gặp), nhưng bình thản, khoan thai và rõ rang...
Xem tiếp...

DẪN VÀO THÁNH LỄ CHÚA NHẬT LỄ MÌNH THÁNH CHÚA NĂM - A405

Của ăn cần thiết nuôi thân, Thần lương Thánh Thể của ăn nuôi hồn. Nhiệm mầu vượt quá trí khôn, Yêu thương vượt mọi tính toan con người.
Xem tiếp...

DẪN VÀO THÁNH LỄ CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM - A704

Giê-su mặc khải Ba Ngôi, Chúa luôn hiện hữu trong đời thọ sinh. Dựng nên, cứu chuộc, tái sinh, Cha, Con cùng Chúa Thánh Linh muôn đời.
Xem tiếp...