NGÀY 18-10: THÁNH LUCA THÁNH SỬ126

Ngày 18-10: Thánh Luca Thánh Sử
Xem tiếp...

NGÀY 04-10: THÁNH PHANXICÔ ASSISI125

NGÀY 04-10: THÁNH PHANXICÔ ASSISI
Xem tiếp...

GIA ĐÌNH THÁNH233

Con đường tu đức theo hạnh “trẻ thơ” phù hợp vời hết mọi gia đình Công giáo.
Xem tiếp...

TAM VỊ TỔNG LÃNH THIÊN THẦN356

Trong các Tổng lãnh Thiên thần có 3 vị “nổi tiếng” là Micael, Raphael, và Gabriel được mô tả trong Kinh thánh
Xem tiếp...

CHA THÁNH PIÔ NĂM DẤU THÁNH407

Hôm nay ngày 23.9, Lễ kính Thánh Piô Năm Dấu Thánh. Xin chia sẻ một vài suy niệm về cuộc đời thánh nhân.
Xem tiếp...