TIẾN TRÌNH TÍN ĐIỀU MẸ VÔ NHIỄM THAI264

Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội từ thuở đầu thai, nói tắt là "Đức Mẹ vô nhiễm thai". "Thai" nói đầy đủ là "thụ thai" (conception).
Xem tiếp...

TIỂU SỬ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN (THEO THÁNG)150

TIỂU SỬ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN Tác giả: Lm. Nguyễn Ðức Việt Châu, SSS http://www.dunglac.org
Xem tiếp...

NGÀY 18-10: THÁNH LUCA THÁNH SỬ187

Ngày 18-10: Thánh Luca Thánh Sử
Xem tiếp...

NGÀY 04-10: THÁNH PHANXICÔ ASSISI176

NGÀY 04-10: THÁNH PHANXICÔ ASSISI
Xem tiếp...

GIA ĐÌNH THÁNH292

Con đường tu đức theo hạnh “trẻ thơ” phù hợp vời hết mọi gia đình Công giáo.
Xem tiếp...