TẠI SAO THÁNH GIUSE ĐƯỢC TÔN LÀM BỔN MẠNG HỘI THÁNH HOÀN CẦU & HỘI THÁNH VIỆT NAM?186

Tại sao thánh giuse được tôn làm bổn mạng Hội Thánh Hoàn Cầu & Hội Thánh Việt Nam? Trình bày: Lm. Phan Tấn Thành – Radio Vatican
Xem tiếp...

TRÒN 3 THẬP NIÊN VIỆT NAM CÓ 117 THÁNH TỬ ĐẠO ĐƯỢC TUYÊN PHONG172

Vì sao còn ít tín hữu Việt Nam nhận các Thánh Tử Ðạo trong nước làm bổn mạng ?
Xem tiếp...

CÚ NGÃ NGỰA LỊCH SỬ363

người ngã ngựa không chỉ nhìn vào mình để cay cú cuộc đời, mà nhìn vào Chúa để tìm sức mạnh đứng lên trong ánh sánh niềm tin
Xem tiếp...

TIẾN TRÌNH TÍN ĐIỀU MẸ VÔ NHIỄM THAI364

Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội từ thuở đầu thai, nói tắt là "Đức Mẹ vô nhiễm thai". "Thai" nói đầy đủ là "thụ thai" (conception).
Xem tiếp...

TIỂU SỬ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN (THEO THÁNG)252

TIỂU SỬ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN Tác giả: Lm. Nguyễn Ðức Việt Châu, SSS http://www.dunglac.org
Xem tiếp...