THỨ HAI SAU LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG ĐỨC TRINH NỮ MARIA, MẸ HỘI THÁNH493

Dựa theo sắc lệnh của Thánh Bộ, xin nêu lên chút lịch sử, ý nghĩa mối quan hệ của lễ kính nhớ tước hiệu Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh trong bầu khí của lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.
Xem tiếp...

TẠI SAO THÁNH GIUSE ĐƯỢC TÔN LÀM BỔN MẠNG HỘI THÁNH HOÀN CẦU & HỘI THÁNH VIỆT NAM?293

Tại sao thánh giuse được tôn làm bổn mạng Hội Thánh Hoàn Cầu & Hội Thánh Việt Nam? Trình bày: Lm. Phan Tấn Thành – Radio Vatican
Xem tiếp...

TRÒN 3 THẬP NIÊN VIỆT NAM CÓ 117 THÁNH TỬ ĐẠO ĐƯỢC TUYÊN PHONG234

Vì sao còn ít tín hữu Việt Nam nhận các Thánh Tử Ðạo trong nước làm bổn mạng ?
Xem tiếp...

CÚ NGÃ NGỰA LỊCH SỬ426

người ngã ngựa không chỉ nhìn vào mình để cay cú cuộc đời, mà nhìn vào Chúa để tìm sức mạnh đứng lên trong ánh sánh niềm tin
Xem tiếp...

TIẾN TRÌNH TÍN ĐIỀU MẸ VÔ NHIỄM THAI427

Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội từ thuở đầu thai, nói tắt là "Đức Mẹ vô nhiễm thai". "Thai" nói đầy đủ là "thụ thai" (conception).
Xem tiếp...