BẠO NGÔN VÀ BẠO HÀNH242

Tinh thần bất bạo động chỉ dành cho những người hùng, những người mạnh mẽ chứ không yếu thế và bạc nhược.
Xem tiếp...

BẠN LÀ NGƯỜI HƯỚNG NỘI HAY HƯỚNG NGOẠI ?205

Làm thế nào để phân biệt giữa một người hướng nội với người bị một chứng bệnh gọi là lo âu xã hội?
Xem tiếp...

TÂM THƯ TỔNG THỐNG ABRAHAM LINCOLN GỬI THẦY GIÁO CỦA CON TRAI ÔNG NHÂN DỊP TỰU TRƯỜNG1546

Hãy dạy cho cháu giá trị của 10 xu kiếm được, sẽ hơn hẳn 1 đồng đô la được ban cho. Và trong các kỳ thi, xin dạy cháu biết thà bị rớt vẫn danh dự hơn là thi gian.
Xem tiếp...

CÁC TUYỆT NGÔN TRONG TUYỆT TÁC “ĐẮC NHÂN TÂM”773

1. “Những thứ bạn có, bạn là ai, bạn ở đâu hay bạn đang làm gì không phải những điều làm nên hạnh phúc, mà là ở cách suy nghĩ của bạn”.
Xem tiếp...

NGƯỜI ÍCH KỶ2129

Tinh thần ích kỷ xuất phát từ con người đề cao giá trị của tự do, từ đó, phát sinh khuynh hướng chủ nghĩa cá nhân
Xem tiếp...