ALBUM ĐỨC TIN533

9 Bài thánh ca tuyển chọn theo chủ đề Đức Tin
Xem tiếp...

LÚA VỚI CỎ LÙNG - LM THÁI NGUYÊN438

Chúa chấp nhận cỏ lùng mọc chung với lúa. Chúa chấp nhận tình trạng vàng thau với nhau. Ngài nhẫn nại với tội nhân kiên tâm chờ đợi trở về. Tình thương Chúa ôi bao la như trời biển khơi.
Xem tiếp...

CÓ BAO GIỜ CON THẤY CHÚA - 367

Có bao giờ con, tìm thấy Chúa ở nơi phố phường. Có bao giờ con, tìm thấy Chúa ở nơi góc đường.
Xem tiếp...

ALBUM CHUYỆN TÌNH GIÊSU566

Album Chuyện Tình Giêsu: tuyển tập 9 bài thánh ca về Thánh Tâm Chúa Giêsu
Xem tiếp...

ALBUM THÁNH CA CHÚA BA NGÔI1286

Tuyển tập 9 bài thánh ca về Chúa Ba Ngôi
Xem tiếp...