TUYỂN TẬP THÁNH CA MÙA VỌNG397

Tuyển tập 14 bài Thánh ca Mùa Vọng quen thuộc
Xem tiếp...

THÁNH CA MÙA VỌNG117

1. trời cao 2. hãy tỉnh thức 3. dọn đường đón chúa4. mừng vui lên 5. hãy dọn đường chúa 6. dám ra khỏi mình 7. mây ơi mưa xuống…
Xem tiếp...

TẦNG MÂY XANH - LM TRI VĂN VINH177

Tầng mây xanh đổ ơn lành. trời cao mưa Vua Cứu Thế
Xem tiếp...

THÁNH CA VỀ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM149

THÁNH CA VỀ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Xem tiếp...

ALBUM ĐỨC TIN581

9 Bài thánh ca tuyển chọn theo chủ đề Đức Tin
Xem tiếp...