LÚA VỚI CỎ LÙNG - LM THÁI NGUYÊN267

Chúa chấp nhận cỏ lùng mọc chung với lúa. Chúa chấp nhận tình trạng vàng thau với nhau. Ngài nhẫn nại với tội nhân kiên tâm chờ đợi trở về. Tình thương Chúa ôi bao la như trời biển khơi.
Xem tiếp...

CÓ BAO GIỜ CON THẤY CHÚA - 287

Có bao giờ con, tìm thấy Chúa ở nơi phố phường. Có bao giờ con, tìm thấy Chúa ở nơi góc đường.
Xem tiếp...

ALBUM CHUYỆN TÌNH GIÊSU392

Album Chuyện Tình Giêsu: tuyển tập 9 bài thánh ca về Thánh Tâm Chúa Giêsu
Xem tiếp...

ALBUM THÁNH CA CHÚA BA NGÔI1182

Tuyển tập 9 bài thánh ca về Chúa Ba Ngôi
Xem tiếp...

THÁNH CA TUYỂN CHỌN: ALBUM CHÚA THÁNH THẦN1140

Album Chúa Thánh Thần: 1. CTT hằng ở cùng con 2. Lạy Cha chí thánh 3. Lạy Chúa Thánh Linh 4. Lạy Chúa Thánh Thần ....
Xem tiếp...