MỜI ÔNG Ở LẠI : BÀI CA Ý LỰC CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH NĂM A275

"Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều, và ngày sắp tàn".
Xem tiếp...

KHÔNG THẤY MÀ TIN: BÀI CA Ý LỰC CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH NĂM A97

Phúc cho những ai đã không thấy mà tin...
Xem tiếp...

NGƯỜI ĐÃ SỐNG LẠI: BCYL CN PS A899

Nào ta hay reo vui mừng Chúa Phục Sinh...
Xem tiếp...

LINH HỒN THẦY: BCYL CN LỄ LÁ NĂM A2059

Linh Hồn Thầy: Bcyl Cn Lễ Lá Năm A
Xem tiếp...

CON ĐÃ TIN THẦY - BÀI CA Ý LỰC CN 5 MC A1079

Xem tiếp...