SCĐ CHÚA NHỰT XII THƯỜNG NIÊN - Năm B126

CHỦ ĐỀ : CHÚA TỂ CỦA THIÊN NHIÊN
Xem tiếp...

SCĐ CHÚA NHỰT XI TN.B367

"Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức,thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên"(Mc 4,27)
Xem tiếp...

SCĐ CHÚA NHỰT X THƯỜNG NIÊN NĂM B411

CHỦ ĐỀ : SATAN, TÊN PHÁ HOẠI
Xem tiếp...

SCĐ LỄ KÍNH  MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ433

Chủ đề : Mình và Máu Đức Giêsu đóng dấu Giao ước mới
Xem tiếp...

SCĐ LỄ KÍNH THIÊN CHÚA BA NGÔI.B401

CHỦ ĐỀ : THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU
Xem tiếp...