SCĐ CHÚA NHỰT XXXIV TN A128

"Hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Nước Trời đã dọn sẵn cho các con" (Mt 25,34)
Xem tiếp...

SCĐ LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 302

"Phúc thay những ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an" (Mt 5,5)
Xem tiếp...

SCĐ CHÚA NHỰT XXXIII TN A199

"Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến giao phó của cải mình cho họ : người này 5 nén, người kia hai nén, người khác nữa một nén" (Mt 25,14-15)
Xem tiếp...

SCĐ CHÚA NHỰT XXXII TN A348

"Những cô khôn ngoan vừa mang đèn vừa mang dầu theo" (Mt 25,3)
Xem tiếp...

SCĐ CHÚA NHỰT XXXI TN A441

"Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta" (Mt 23,4)
Xem tiếp...