SỢI CHỈ ĐỎ LỄ KÍNH MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ1192

"Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống" (Ga 6,51)
Xem tiếp...

SỢI CHỈ ĐỎ LỄ KÍNH THIÊN CHÚA BA NGÔI948

"Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Người"
Xem tiếp...

SỢI CHỈ ĐỎ LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG1796

Chủ đề :Chúa Thánh Thần là nguyên lý hợp nhất
Xem tiếp...

SỢI CHỈ ĐỎ LỄ THĂNG THIÊN1232

"Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ" (Mt 28,19)
Xem tiếp...

SỢI CHỈ ĐỎ  CHÚA NHỰT V PHỤC SINH NĂM A506

"Thầy là đường, là sự thật và là sự sống" (Ga 14,6)
Xem tiếp...