SỢI CHỈ ĐỎ  CHÚA NHỰT V PHỤC SINH NĂM A479

"Thầy là đường, là sự thật và là sự sống" (Ga 14,6)
Xem tiếp...

SỢI CHỈ ĐỎ CHÚA NHỰT VI PHỤC SINH NĂM A1731

Cuộc sống lạc quan của người tín hữu vì đã có Chúa Thánh Thần giúp họ trong cảnh khó khăn, thù hằn của thế gian.
Xem tiếp...

SỢI CHỈ ĐỎ CHÚA NHỰT IV PHỤC SINH A414

Ngài biết rõ từng người chúng ta, Ngài thí mạng sống vì chúng ta, và Ngài dẫn chúng ta tới sự sống thật. T
Xem tiếp...

SỢI CHỈ ĐỎ CHÚA NHỰT III PHỤC SINH783

Đức Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmau (Lc 24,13-35)
Xem tiếp...

SỢI CHỈ ĐỎ CHÚA NHỰT II PHỤC SINH314

"Đức Giêsu hiện ra giữa các tông đồ" (Ga 20,19)
Xem tiếp...