SỢI CHỈ ĐỎ CHÚA NHỰT III PHỤC SINH346

Đức Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmau (Lc 24,13-35)
Xem tiếp...

SỢI CHỈ ĐỎ CHÚA NHỰT II PHỤC SINH290

"Đức Giêsu hiện ra giữa các tông đồ" (Ga 20,19)
Xem tiếp...

SỢI CHỈ ĐỎ ĐÊM VỌNG VÀ CHÚA NHẬT PHỤC SINH385

Chúa đã sống lại thật rồi" (Lc 24,34)
Xem tiếp...

SỢI CHỈ ĐỎ THỨ SÁU TUẦN THÁNH260

Chúng ta là môn đệ của Đức Giêsu. Chúng ta phải noi gương Ngài sống luật tình thương.
Xem tiếp...

SỢI CHỈ ĐỎ THỨ NĂM TUẦN THÁNH598

Đức Giêsu rửa chân cho các môn đệ (Ga 13,1-5)
Xem tiếp...