LỜI CHÚA HÔM NAY THÁNG 7/20171073

Lời Chúa Hôm Nay Tháng 7/2017
Xem tiếp...

LỜI CHÚA HÔM NAY THÁNG 6/20175302

Lời Chúa Hôm Nay Tháng 6/2017
Xem tiếp...

LỜI CHÚA HÔM NAY THÁNG 5/201714280

Lời chúa hôm nay tháng 5/2017
Xem tiếp...

CÁC BÀI ĐỌC LỜI CHÚA THÁNG 04/2017 2036

CÁC BÀI ĐỌC LỜI CHÚA THÁNG 04-2017 - UBPT HĐGMVN
Xem tiếp...

KINH NGUYỆN GIA ĐÌNH NĂM 2017182

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu, là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất
Xem tiếp...