LỜI CHÚA HÔM NAY THÁNG 9/20171209

Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN NS Trái Tim Đức Mẹ đánh máy vi tính. thanhlinh.net
Xem tiếp...

LỜI CHÚA HÔM NAYTHÁNG 8/20171149

LỜI CHÚA HÔM NAYTHÁNG 8/2017
Xem tiếp...

LỜI CHÚA HÔM NAY THÁNG 7/20171804

Lời Chúa Hôm Nay Tháng 7/2017
Xem tiếp...

LỜI CHÚA HÔM NAY THÁNG 6/20176705

Lời Chúa Hôm Nay Tháng 6/2017
Xem tiếp...

LỜI CHÚA HÔM NAY THÁNG 5/201717547

Lời chúa hôm nay tháng 5/2017
Xem tiếp...