LỜI CHÚA HÔM NAY THÁNG 9/20171911

Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN NS Trái Tim Đức Mẹ đánh máy vi tính. thanhlinh.net
Xem tiếp...

LỜI CHÚA HÔM NAYTHÁNG 8/20171432

LỜI CHÚA HÔM NAYTHÁNG 8/2017
Xem tiếp...

LỜI CHÚA HÔM NAY THÁNG 7/20172018

Lời Chúa Hôm Nay Tháng 7/2017
Xem tiếp...

LỜI CHÚA HÔM NAY THÁNG 6/20177222

Lời Chúa Hôm Nay Tháng 6/2017
Xem tiếp...

CÁC BÀI ĐỌC LỜI CHÚA THÁNG 04/2017 2500

CÁC BÀI ĐỌC LỜI CHÚA THÁNG 04-2017 - UBPT HĐGMVN
Xem tiếp...