LỜI CHÚA HÔM NAY THÁNG 6/20174235

Lời Chúa Hôm Nay Tháng 6/2017
Xem tiếp...

LỜI CHÚA HÔM NAY THÁNG 5/201712726

Lời chúa hôm nay tháng 5/2017
Xem tiếp...

CÁC BÀI ĐỌC LỜI CHÚA THÁNG 04/2017 1876

CÁC BÀI ĐỌC LỜI CHÚA THÁNG 04-2017 - UBPT HĐGMVN
Xem tiếp...

KINH NGUYỆN GIA ĐÌNH NĂM 2017140

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu, là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất
Xem tiếp...

DẪN VÀO THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 5 MC A147

Nhìn xem phép lạ hiển vinh, La-za đã chết phục sinh nhãn tiền. Chúa là sự sống vô biên, Muôn loài muôn vật dưới quyền quản cai
Xem tiếp...