LỜI CHÚA HÔM NAY THÁNG 5/20176928

Lời chúa hôm nay tháng 5/2017
Xem tiếp...

CÁC BÀI ĐỌC LỜI CHÚA THÁNG 04/2017 1816

CÁC BÀI ĐỌC LỜI CHÚA THÁNG 04-2017 - UBPT HĐGMVN
Xem tiếp...

NGHỆ THUẬT CỬ HÀNH THÁNH LỄ (4)284

“Làm sao cho bài giảng tạo được mối liên hệ giữa Lời Chúa với cử hành bí tích và với đời sống cộng đoàn
Xem tiếp...

KINH NGUYỆN GIA ĐÌNH NĂM 201797

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu, là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất
Xem tiếp...

DẪN VÀO THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 5 MC A123

Nhìn xem phép lạ hiển vinh, La-za đã chết phục sinh nhãn tiền. Chúa là sự sống vô biên, Muôn loài muôn vật dưới quyền quản cai
Xem tiếp...