LỜI NGUYỆN TÍN HỮU  LỄ THÁNH MÔNICA4

Thánh Mônica là một người vợ gương mẫu - một người mẹ đạo đức thánh thiện. Ngài luôn lo lắng và cầu nguyện không ngừng cho chồng, cho con đến hết cuộc đời.
Xem tiếp...

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU  CN 20 THƯỜNG NIÊN A221

Thiên Chúa hằng yêu thương và ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người, dù là người có đạo hay không theo đạo, người giàu hay nghèo, vui sướng hay đau khổ
Xem tiếp...

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU  LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI270

Đức Maria đã sẵn sàng hiến dâng đời mình để cộng tác với chương trình cứu độ của Thiên Chúa, vì thế Mẹ được Ngài ban cho phần thưởng
Xem tiếp...

 LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 19 TN NĂM A438

Hình ảnh tông đồ Phêrô bước đi trên mặt biển cũng chính là hình ảnh của mỗi người chúng ta đang sống trong lòng đời với những niềm vui xen lẫn bao lo âu, sợ hãi
Xem tiếp...

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ HIỂN DUNG NĂM A673

Biến cố Chúa Giêsu hiển dung trên núi thánh cũng chính là hình ảnh phục sinh vinh hiển của Ngài.
Xem tiếp...