LỜI NGUYỆN CHUNG GPCT :CN III MÙA VỌNG B203

Xin Chúa cho mọi người trong họ đạo chúng con / biết nhận ra Chúa đang đến trong cuộc đời / và nhiệt tâm giới thiệu Chúa cho anh chị em lương dân.
Xem tiếp...

LỜI NGUYỆN CHUNG GPCT LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI - 08.12.17191

Noi gương Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng ta sửa soạn tâm hồn để xứng đáng đón Chúa ngự trị, và thành tâm dâng lời nguyện xin :
Xem tiếp...

LỜI NGUYỆN CHUNG GPCT CN I MV B279

WCT: Từ tuần này BBT sẽ đăng Lời nguyện chung của Ban Phụng Vụ GPCT (trong đó lời nguyện 4 sẽ luôn cầu nguyện cho việc truyền giáo)
Xem tiếp...

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ CHÚA GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ – NĂM A317

Hôm nay chúng ta cùng với toàn thể Hội thánh tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Vua Vũ Trụ. Ngài là Vua tình yêu, Vua của hòa bình
Xem tiếp...

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 309

Các Ngài là những anh hùng đã làm chứng cho Đức Giêsu bằng lời nói, việc làm và bằng chính mạng sống của mình
Xem tiếp...