LỜI NGUYỆN LỄ GIỚI TRẺ CN 3 PS A684

Chúa Giêsu Phục Sinh đã khiêm tốn trở thành bạn đồng hành của hai môn đệ trên đường Emmau. Và hôm nay, Ngài cũng đang đi cùng mỗi người chúng ta
Xem tiếp...

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU TUẦN THÁNH 20171220

Thứ Năm Tuần Thánh - Đêm Vọng Phục Sinh - Chúa Nhật Phục Sinh
Xem tiếp...

LỜI NGUYỆN LỄ GIỚI TRẺ CN 2 PS A1127

Hôm nay Đức Kitô Phục Sinh vẫn còn đang hiện diện bên mỗi người chúng ta: trong nhà thờ, nơi trường học, ở sở làm, nơi giải trí, trong gia đình hay lối xóm
Xem tiếp...