LỜI NGUYỆN CHUNG GPCT 2018: CN 16 TN. B96

, Con Thiên Chúa đã được sai đến để cứu chuộc nhân loại tội lỗi, khổ đau và đưa họ vào đồng cỏ Nước Trời.
Xem tiếp...

LỜI NGUYỆN CHUNG GPCT 2018: CN 15 TN B116

Bản chất của Hội Thánh là truyền giáo. Đây cũng là sứ mạng của mỗi người Kitô hữu chúng ta.
Xem tiếp...

LỜI NGUYỆN CHUNG GPCT 2018: CN 14 TN. B194

Dân thành Nazarét đã không vượt qua được thành kiến nhân loại để tin nhận Đức Kitô là Đấng Cứu Độ
Xem tiếp...

LỜI NGUYỆN CHUNG GPCT 2018: CN LỄ THÁNH PHÊRÔ & PHAOLÔ250

Đức Kitô đã xây dựng Hội Thánh trên nền tảng các Tông đồ.
Xem tiếp...

LỜI NGUYỆN CHUNG GPCT 2018: CN LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ297

Thánh Gioan Tẩy Giả đã được Chúa chọn làm tiền hô dọn đường cho Đấng Cứu Thế.
Xem tiếp...