LỜI NGUYỆN CHUNG GPCT 2018: CN LỄ LÁ NĂM B65

Chúa Kitô đã vâng theo thánh ý Chúa Cha, can đảm bước vào cuộc khổ nạn để cứu chuộc nhân loại.
Xem tiếp...

LỜI NGUYỆN CHUNG GPCT 2018: CN 5 MÙA CHAY B190

Thiên Chúa là tình yêu, và Chúa Giêsu đã biểu lộ tình yêu mãnh liệt ấy khi đón nhận cái chết trên thập giá để cho chúng ta được sống dồi dào
Xem tiếp...

LỜI NGUYỆN CHUNG GPCT 2018: CN 4 MÙA CHAY B841

Thiên Chúa Cha đã sai Con Một của Người là Đức Giêsu Kitô đến trần gian để giao hòa nhân loại với Thiên Chúa và ban cho chúng ta sự sống đời đời.
Xem tiếp...

LỜI NGUYỆN CHUNG GPCT 2018: CN 2 MÙA CHAY B308

Qua biến cố hiển dung, Chúa Giêsu muốn củng cố niềm tin cho các môn đệ trước Mầu nhiệm Thập giá.
Xem tiếp...

443

Phụng Vụ LỜI NGUYỆN CHUNG GPCT 2018: BA NGÀY XUÂN
Xem tiếp...