LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT THĂNG THIÊN A303

Tuy đã về trời nhưng Chúa Giêsu vẫn luôn hiện diện ở bên chúng ta mỗi ngày: trong Lời Chúa, trong Bí tích Thánh Thể, và trong những người anh em đang sống xung quanh
Xem tiếp...

 LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 6 PS A 20171751

Chúa Giêsu nhắc nhở mỗi người chúng ta: việc tuân giữ các giới răn chính là dấu chỉ của lòng yêu mến.
Xem tiếp...

LÒI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH A615

Chúa Giêsu chính là con đường dẫn đến với Chúa Cha. Nơi Người, chúng ta tìm được sự thật, chính là sự sống đời đời.
Xem tiếp...

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 4 PS A 20171887

Chúa Giêsu chính là Mục tử nhân lành, Ngài biết và hiểu rõ tâm tư nỗi lòng của mỗi con người, ta dù có lầm đường lạc lối Ngài cũng không bao giờ bỏ rơi
Xem tiếp...

LỜI NGUYỆN LỄ GIỚI TRẺ CN 3 PS A1080

Chúa Giêsu Phục Sinh đã khiêm tốn trở thành bạn đồng hành của hai môn đệ trên đường Emmau. Và hôm nay, Ngài cũng đang đi cùng mỗi người chúng ta
Xem tiếp...