LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 16 TN NĂM A303

Thiên Chúa tạo dựng con người với mọi sự đều tốt đẹp, nhưng ma quỷ đã gieo những điều gian ác vào thế gian và tâm hồn của mỗi con người
Xem tiếp...

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 15 THƯỜNG NIÊN - NĂM A412

Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn người gieo giống đi gieo lúa thức tỉnh chúng ta lắng nghe và sống Lời Ngài.
Xem tiếp...

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 14 THƯỜNG NIÊN - NĂM A357

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy đến với Người, Người muốn cất nhẹ mọi gánh lo đang chất chồng, để tâm hồn chúng ta được thanh thản và bình an
Xem tiếp...

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN – NĂM A275

Con đường theo Chúa Giêsu quả thật đầy khó khăn gian khổ. Người đòi hỏi chúng ta phải biết từ bỏ, phải sống quảng đại, và hy sinh đến mức quên cả chính mình.
Xem tiếp...

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ581

Tuy các ngài khác nhau về mọi mặt, nhưng Thiên Chúa đã tuyển chọn, thánh hóa các ngài trở nên hai ngọn đuốc đức tin vĩ đại, tỏa sáng cho mọi người nhận biết Tin Mừng Cứu Độ.
Xem tiếp...