LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN – NĂM A461

Chỉ khi phó thác mọi sự vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa thì cuộc sống ta mới được đảm bảo
Xem tiếp...

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT LỄ MÌNH THÁNH CHÚA NĂM A607

Vì yêu thương, Chúa Giêsu đã ban chính Mình và Máu của Người để nuôi sống tâm hồn chúng ta mỗi ngày qua Bí tích Thánh Thể
Xem tiếp...

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM A377

Tuy Mầu nhiệm vượt xa trí hiểu biết của con người, nhưng lại rất gần gũi thân thiết với mỗi người của chúng ta.
Xem tiếp...

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG 20171597

Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã hứa ban Thần Chân Lý xuống để gìn giữ và hướng dẫn mỗi người chúng ta.
Xem tiếp...

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT THĂNG THIÊN A939

Tuy đã về trời nhưng Chúa Giêsu vẫn luôn hiện diện ở bên chúng ta mỗi ngày: trong Lời Chúa, trong Bí tích Thánh Thể, và trong những người anh em đang sống xung quanh
Xem tiếp...