ĐỨC ÔNG XUÂN LY BĂNG: DẠY GIÁO LÝ BẰNG THƠ97

Cha Giuse Hồ Sĩ Hữu giảng lễ. Ngài chia sẻ tư tưởng “Đức Ông GB Lê Xuân Hoa, người dạy giáo lý bằng dụ ngôn Phúc Âm”.
Xem tiếp...

CẢM NGHIỆM  THƯỜNG HUẤN LM GPCT NHÓM 2292

Gia đình còn lắm nhiêu khê Tệ nạn xã hội ê chề hôm nay Tuy nhiên ánh sáng mỗi ngày Lời Chúa tác động thật dài tương lai.
Xem tiếp...

GIỚI TRẺ HẠT CÀ MAU195

Trời mưa thì mặc trời mưa (1) Giới trẻ sinh hoạt không chừa một ai Dù cho khoảng cách đường dài Huyện Sử thẳng tiến trải dài yêu thương. (2)
Xem tiếp...

GIỚI TRẺ HẠT BẠC LIÊU -KHƠI NGUỒN TIN YÊU268

Ninh Sơn hai chữ mến thương Cha sở Cha phó nêu gương hiền hòa (1) Bạc Liêu giới trẻ thật thà Vui chơi hát xướng chan hòa tình thân.
Xem tiếp...

GÃ THẦY BÓI BẤT ĐẮC DĨ - TRUYỆN NGẮN397

Nhưng ông bảo hai con này: Đừng tin vào bói toán, hãy tin vào bàn tay và khối óc của chính mình. Hãy nhớ: “Đời ta là do ta xây dựng”. Và hãy: “Nỗ lực rồi cậy trông”, các con ạ!
Xem tiếp...