KẺ TRƯỚC NGƯỜI SAU: BÀI CA Ý LỰC CN 25 TN NĂM A503

Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết
Xem tiếp...

70 LẦN 7: BÀI CA Ý LỰC CN 24 TN NĂM A993

"Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy".
Xem tiếp...

THẦY Ở GIỮA: BÀI CA Ý LỰC CHÚA NHẬT 23 TN A1840

Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy
Xem tiếp...

ĐƯỢC ÍCH GÌ: BÀI CA Ý LỰC CN 22 TN NĂM A1722

nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì?
Xem tiếp...

CON LÀ ĐÁ: BÀI CA Ý LỰC CN 21 TN NĂM A1073

"Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống".
Xem tiếp...