BÀI CA Ý LỰC 12 TN B85

BÀI CA Ý LỰC 12 TN B
Xem tiếp...

BÀI CA Ý LỰC 11 TN B218

BÀI CA Ý LỰC 11 TN B
Xem tiếp...

BÀI CA Ý LỰC 10 TN B185

BÀI CA Ý LỰC 10 TN B
Xem tiếp...

MÌNH MÁU TA: BCYL LỄ MTC NĂM B174

Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta, này là Máu Ta...
Xem tiếp...

HÃY ĐI GIẢNG DẠY: BCYL LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM B152

Hãy đi giảng dạy muôn dân làm phép rửa cho họ nhân danh Cha...
Xem tiếp...