TA LÀ MỤC TỬ: BCYL CN 4 PS NĂM B110

Ta là Mục Tử tốt lành, Ta biết các chiên ta....
Xem tiếp...

LÀM CHỨNG: BCYL CN 3 PS NĂM B1091

Các con sẽ là chứng nhân...về những điều ấy
Xem tiếp...

ĐƯA TAY RA: BCYL CN 2 PHỤC SINH NĂM B434

Hãy đưa bàn tay con ra va xỏ vào cạnh sườn Thầy...
Xem tiếp...

NGƯỜI ĐÃ SỐNG LẠI: BCYL CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM B489

Các bà đi tìm CGS Nazaret chịu đóng đinh nhưng Người đã sống lại...
Xem tiếp...

LÀM VINH DANH CHA: BCYL 5 CHAY B256

LÀM VINH DANH CHA: BCYL 5 CHAY B
Xem tiếp...