LÀM CHO CHÍNH TA: BÀI CA Ý LỰC CN 34 TN A166

những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta"
Xem tiếp...

VÌ DANH THẦY: BÀI CA Ý LỰC LỄ CTTĐVN A175

Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét...
Xem tiếp...

HÃY RA ĐÓN NGƯỜI: BÀI CA Ý LỰC CN 32 TN A121

Kìa chàng rể đến , hãy ra đón Người
Xem tiếp...

ĐƯỢC NÂNG LÊN: BÀI CA Ý LỰC CN 31 TN A296

Kẻ nào tự nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống, và kẻ nào tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên".
Xem tiếp...

MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI: BÀI CA Ý LỰC CN 30 TN A234

MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI: BÀI CA Ý LỰC CN 30 TN A
Xem tiếp...