ĐẤT TỐT: BÀI CA Ý LỰC CN 15 THƯỜNG NIÊN NĂM A74

Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi.
Xem tiếp...

NHỮNG KẺ BÉ MỌN: BÀI CA Ý LỰC CN 14 TN A263

Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy
Xem tiếp...

ĐÓN TIẾP THẦY: BÀI CA Ý LỰC CHÚA NHẬT 13 TN NĂM A306

Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy; và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy
Xem tiếp...

CÁC CON ĐỪNG SỢ: BÀI CA Ý LỤC CN 12 TN NĂM A490

Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn
Xem tiếp...

HÃY HỌC CÙNG TA: BÀI CA Ý LỰC LỄ THÁNH TÂM NĂM A405

Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng,
Xem tiếp...