LỊCH TĨNH TÂM LM CÁC HẠT GPCT THÁNG 05/2018223

LỊCH TĨNH TÂM LM CÁC HẠT GPCT THÁNG 05/2018
Xem tiếp...

HÌNH ẢNH QUÝ CHA CÁC HẠT GPCT 20181384

HÌNH ẢNH QUÝ CHA CÁC HẠT GPCT ĐẦU NĂM 2018 (DỊP TĨNH TÂM NĂM 2018 VÀ QUÝ CHA ĐI DU HỌC)
Xem tiếp...

LỊCH BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC NĂM 2018 CỦA ĐỨC CHA STEPHANO1220

Đức Cha Stephano đã thay đổi ngày của một số Cha đã đăng ký. Quý Cha vui lòng xem xét kỹ lịch ban BT Thêm sức để nắm rõ sự thay đổi này.
Xem tiếp...

LEGIO CẦN THƠ MỪNG LỄ ACIES560

Ngày đại hội Acies, các hội viên dâng mình cho Đức Mẹ
Xem tiếp...

VIDEO TỔNG HỢP THÁNH LỄ AN TÁNG CHA GIUSE NGUYỄN HỮU TÀI1407

VIDEO TỔNG HỢP THÁNH LỄ AN TÁNG CHA GIUSE NGUYỄN HỮU TÀI: LỜI NGỎ - TIỂU SỬ - THÁNH LỄ - BÀI GIẢNG
Xem tiếp...