GIÁO HUẤN 38 / CN XIX TN (13.8) HỘI THÁNH: THÂN THỂ ĐỨC KITÔ.

HỌC HỎI GLCG GH 38

More presentations from Nguyen Dien

GIÁO HUẤN 38 / CN XIX TN (13.8)

HỘI THÁNH: THÂN THỂ ĐỨC KITÔ.

TẢI VỀ FILE PPT  97-2003:

 

HỘI THÁNH: THÂN THỂ ĐỨC KITÔ.

 

+          LỜI CHÚA (Cl 1, 18):

“Đức Kitô cũng là đầu của thân thể, nghĩa là đầu của Hội Thánh”.

+ GIÁO LÝ HTCG (Câu 147):

H. Vì sao gọi Hội Thánh là Thân thể Đức Kitô?

T. Vì mọi người trong Hội Thánh được Chúa Thánh Thần liên kết với Đức Kitô và với nhau, tạo thành một thân thể duy nhất mà Đức Kitô là Đầu.

+   DIỄN GIẢI:

Hội thánh còn được gọi là Thân Thể Chúa Kitô:

- Vì như  đầu điều khiển tất cả các thành phần thân thể, thì Chúa Ki-tô cũng là đầu, điều khiển toàn thể thân mình mầu nhiệm của Người là Hội Thánh (x. Cl. 1, 18).

- Vì Hội Thánh hiệp thông với Chúa Ki-tô:

. Từ ban đầu, Đức Giê-su cho các môn đệ tham dự cuộc sống của Người: Người mặc khải cho họ các mầu nhiệm Nước Trời, cho các ông tham dự vào sứ vụ của Người, chia vui sẻ buồn với Người (x. Mt 4, 18-22).

. Người còn mời gọi chúng ta hiệp thông sâu xa hơn khi Người nói: “Thầy là cây nho, anh em là ngành…” (Ga 15,5). Nhất là nhờ bí tích Thánh Thể, Người cho chúng ta được thực sự nên một với Thân mình Người:

“Ai ăn thịt Tôi và uống máu Tôi, thì ở lại trong Tôi, và Tôi ở lại trong người ấy…” (x. Ga 15, 4-5; 6, 56).