SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN 19 TN 2017

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN 19 TN 2017

Lm. Giuse NTH

 

 

THỨ HAI PAGEREF _Toc490287895 \h 1

THỨ BA. PAGEREF _Toc490287896 \h 1

THỨ TƯ : PAGEREF _Toc490287897 \h 2

THỨ NĂM.. PAGEREF _Toc490287898 \h 4

THỨ SÁU. PAGEREF _Toc490287899 \h 5

THỨ BẢY. PAGEREF _Toc490287900 \h 5

 

 

THỨ HAI

Phúc Âm: Mt 17, 21-26

Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu còn đang ở Galilêa, thì Chúa Giêsu bảo các ông rằng: "Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết người, nhưng ngày thứ ba, Người sẽ sống lại". Các môn đệ rất đỗi buồn phiền.

Khi các ngài đến Capharnaum, thì những người thu thế đền thờ đến gặp Phêrô và hỏi rằng: "Thầy các ông không nộp thuế "đền thờ' sao?" Ông nói: "Có chớ".

Khi ông về đến nhà, Chúa Giêsu hỏi đón trước rằng: "Simon, con nghĩ sao? Vua chúa trần gian thu thuế má hạng người nào? Ðòi con cái mình hay người ngoài?" Ông thưa rằng: "Ðòi người ngoài". Chúa Giêsu bảo ông rằng: "Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để chúng ta không làm cho họ vấp phạm, con hãy ra biển thả câu: con cá nào câu lên trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, sẽ thấy một đồng tiền, con hãy lấy tiền đó mà nộp cho họ, trả phần Thầy và phần con".

SUY NIỆM

Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tiên báo về số phận của mình. Số phận đó là xuyên qua cái chết nhục nhằn và dẫn tới phục sinh vinh quang "Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết người, nhưng ngày thứ ba, Người sẽ sống lại".

Tôi để ý đến thái độ của các môn đệ: “Các môn đệ rất đỗi buồn phiền”. Tại sao các ngài buồn phiền? Tôi thấy có 3 lý do:

Buồn do không hiểu hết lời Thầy. Các ông chỉ hiểu Chúa nói mình chết, nhưng chưa hiểu việc Chúa sẽ sống lại (x.Mc 9,32).

Buồn vì ly biệt do cái chết, sinh ly tử biệt ai mà không buồn. Đây là cái buồn tự nhiên trong tình cảm con người. Buồn, khóc vì mất một người thân.

Buồn vì không thích thập giá. Ẩn giấu sau nỗi buồn này là sự sợ hãi thập giá. Thập giá là biểu tượng của đau khổ. Các ông không thích Thầy mình chịu đau khổ (x.Mt 16, 22); nhưng thích Thầy được vinh quang để các ông được “thơm lây”.

Tôi thấy mình cũng có tâm tình buồn này của các môn đệ. Buồn khi mất một người thân, buồn khi gặp nghịch cảnh, buồn khi bị hiểu lầm, chống đối vì danh Chúa…

Tuy nhiên, nếu tôi biết nghe Lời Chúa dạy, chấp nhận cảnh sống của mình theo ý Chúa. Chắc chắn tôi sẽ nghe Chúa nói: “Nỗi buồn của các con sẽ biến thành niềm vui”(Ga 16,20).

Lạy Chúa Giêsu, đi theo Chúa nhưng con lại hay trốn tránh thập giá. Làm dấu thánh giá mỗi ngày nhưng khi Chúa trao thập giá con lại tránh né. Xin Chúa dạy con theo Chúa cả khi vui lẫn buồn; cả khi hạnh phúc lẫn khổ đau. Để những thập giá con chịu đem lại cho con ơn cứu độ muôn đời. Amen.

THỨ BA

Phúc Âm: Mt 18, 1-5. 10. 12-14

Khi ấy các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi: "Chớ thì ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?" Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: "Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời.

"Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Ta, Ðấng ngự trên trời.

"Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, Thầy bảo thật các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó, hơn chín mươi chín con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha các con trên trời không muốn để một trong những kẻ bé mọn này phải hư mất". 

SUY NIỆM

Lời Chúa hôm nay để cập đến vấn đề lớn nhỏ trong Nước Trời. “Ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời”? Câu trả lời của Chúa Giêsu ngoài tầm dự tính của các môn đệ. Kẻ nhỏ nhất sẽ trở thành kẻ lớn nhất. “Nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời”.

Trẻ nhỏ ở đây không phải chỉ là người nhỏ về thể lý; nhưng còn là kẻ nghèo khó, bất hạnh, khổ đau… chính Chúa Giêsu đã đồng hóa bản thân Ngài với họ “và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy”.

Đón nhận trẻ nhỏ như thế là gì? “Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông”. Đặt ở giữa, để đứa nhỏ làm trung tâm, tâm điểm nhằm thu hút sự chú ý. Như thế, Chúa dạy muốn vào Nước Trời, muốn trở thành kẻ lớn nhất trong Nước Trời phải đồng hình với trẻ nhỏ; phải để tâm chú ý và đón nhận những trẻ nhỏ.

Chú ý đến những “trẻ nhỏ” nghĩa là quan tâm, giúp đỡ và tôn trọng “các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Ta, Ðấng ngự trên trời.”

Chú ý đến những “trẻ nhỏ” còn là tìm kiếm, dạy dỗ đàng lành vì “Cha các con trên trời không muốn để một trong những kẻ bé mọn này phải hư mất". 

Lạy Chúa Giêsu, người đời thường thích làm lớn và khinh dễ những kẻ nhỏ. Tuy nhiên, trong mắt Chúa kẻ nhỏ lại có giá trị lớn lao. Chúa đề cao những ai quan tâm đến kẻ nhỏ và coi người đó là người lớn trong Nước Trời. Xin Chúa cho con đủ khiêm tốn, hạ mình phục vụ anh em, trở nên như một người nhỏ để đẹp lòng Chúa. Amen.

 

THỨ TƯ :

Phúc Âm : Mt 18, 15-20

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu anh em con lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng con và nó thôi. Nếu nó nghe con, thì con đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời con, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, con hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế.

"Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất thì trên trời cũng tháo gỡ.

"Thầy cũng bảo thật các con, nếu hai người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy".

SUY NIỆM

Lời Chúa hôm nay cho con thấy Chúa là Đấng nhân từ qua cách hành xử của Chúa. Từ đó Chúa dạy con phải có thái độ như thế nào với những người anh em trót phạm tội.

Chúa đưa ra ba bước rất rõ ràng. Bước thứ nhất là: “Anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó thôi” (Mt 18,15a). Chúa muốn con giữ thể diện cho người anh chị em con. Đây là một bước khó, vì ít khi nào con dám nói thật, nói thẳng với anh chị em con về những sai lỗi của họ. Có nhiều lý do. Lý do thứ nhất vì con sợ họ không chịu đón nhận sự thật, rồi sinh ra bất bình với con. Lý do thứ hai là vì con không đủ mạnh dạn để nói. Lý do thứ ba là vì con nghĩ chuyện ai nấy lo, đừng xen vào chuyện của người khác. Ba lý do này được giải quyết khi con có tình yêu thương dành cho anh chị em mình. Tình yêu thương sẽ khiến con đón nhận cả những đau khổ mà người khác gây ra chho con khi con nói sự thật về họ. Mong muốn của con là muốn họ tốt hơn. Tình yêu thương sẽ khiến con mạnh dạn để không sống an nhàn, sợ liên lụy. Tình yêu thương sẽ khiến con không để cho anh chị em mình sống trong sai lỗi, mà phải lên tiếng nói lên sự thật.

Bước thứ hai là: “Hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời của hai hoặc ba nhân chứng” (Mt 1816). Như vậy để cho con biết lời con nói phải là sự thật, có bằng chứng hẳn hoi, và để cho anh chị em con thấy không phải vì ghét họ mà con nói, bởi vì điều con nói có nhiều người biết. Từ đó cho con thấy thêm một lý do khiến con không dám góp ý cho anh chị em mình là vì nhiều khi điều con nói mà con chưa biết rõ ràng cụ thể. Trong trường hợp như thế, không nói là đúng, nói ra mới là sai.

 Bước thứ ba là: “Nếu nó không nghe, thì hãy đi thưa hội thánh” (Mt 18, 17). Đây là bước sau khi đã làm hết cách mà không được, mới đem chuyện xấu của anh chị em mình ra trước cộng đoàn.

Phụng vụ lời Chúa hôm nay dạy con một mặt phải quyết liệt với sự xấu, nhưng mặt khác phải nhân từ với anh chị em. Ghét tội nhưng không ghét người phạm tội, vì người phạm tôi thật đáng thương.

Điều này đã được Chúa làm gương trước. Có thể nói cách hành động mà Chúa đã làm và muốn mọi người làm theo chính là dù như thế nào đi nữa cũng mở cho anh chị em mình một con đường sống, đừng đẩy họ vào ngõ cụt. Chính Chúa khi sửa dạy người phụ nữ bị bắt quả tang đang phạm tội ngoại tình, Chúa đã làm cho chị ta từ bỏ con đường tội lỗi, nhưng cũng mở cho chị ta một con đường sống, chứ không rào dây chì gai con đường người ta đi làm gì.

Qua lời Chúa hôm nay làm con giật mình về thái độ của con đối với anh chị em của con, nhất là với những người xấu dưới cái nhìn của con; những người không hợp nhãn với con. Khi thấy họ sai lầm, con đã tuân thủ theo ba bước Chúa dạy chưa, hay con bỏ hai bước đầu mà tiến thẳng tới bước thứ ba, có nghĩa là thưa họ ra trước Hội Thánh? Hay tệ hại hơn nữa là không làm bước nào hết mà chỉ ngồi phê bình chỉ trích những chuyện xấu xa của người khác. Sở dĩ con làm như vậy là vì con không có tình yêu thương với người khác.

Lạy Chúa, khi sửa dạy cho anh chị em con, xin cho con có tình yêu thương để một mặt loại trừ được cái xấu, nhưng một mặt mở ra cho người khác một con đường sống. Amen.

 

 THỨ NĂM

Phúc Âm: Mt 18, 21 - 19, 1

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?" Chúa Giêsu đáp: "Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.

"Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: "Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, và tôi sẽ trả lại cho ngài tất cả". Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y.

"Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc: Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: "Hãy trả nợ cho ta". Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: "Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh". Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: "Tên đầy tớ ác độc kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?" Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ.

"Vậy, Cha Thầy trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình".

Khi Chúa Giêsu nói những lời đó xong, thì Người bỏ xứ Galilêa mà đến Giuđêa, bên kia sông Giođan.

SUY NIỆM

Giáo huấn của Phúc Âm hôm nay đề cập đến vấn đề tha thứ. Theo Chúa Giêsu việc tha thứ phải thực hiện luôn luôn, bất kể số lần xúc phạm “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy”. Lý do phải tha thứ vì đó là tiêu chuẩn để được vào Nước Trời.

Dụ ngôn “tên đầy tớ mắc nợ không biết thương xót” cho tôi thấy cách hành xử của Thiên Chúa. Chúa như vị vua tính sổ với các đầy tớ “Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ”. Tuy nói là tính sổ, nhưng thực ra qua việc tính sổ, vua thực thi lòng thương xót với đầy tớ “Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y”. Điều này gợi lên trong tôi niềm hy vọng được cứu rỗi. Tội và nợ tôi tuy nhiều, nhưng lòng thương xót Chúa càng nhiều hơn.

 Tên đầy tớ mắc nợ được tha, lại bị trừng phạt vì không biết xót thương kẻ khác. Anh được tha nhiều nhưng anh không biết tha cho người khác cái ít. Điều này dạy tôi Chúa đã tha khoan dung những lỗi lầm lớn của tôi, tôi phải quảng đại với những lỗi lầm nhỏ anh em. Nếu tôi xử ác thì Chúa sẽ đong lại cho tôi cái đấu tôi dùng để đong cho anh em.

Lạy Chúa Giêsu con hay hờn giận và để lòng ghen ghét, không thứ tha khi tha nhân xúc phạm và làm tổn thương con. Xin Chúa nhắc nhở đã nhiều lần con đã làm Chúa tổn thương hơn vì tội lỗi con, nhưng Chúa đã rộng lòng thứ tha mỗi khi con sám hối. Xin dạy con cũng biết tha thứ cho anh em như Chúa đã bỏ qua lỗi lầm của con. Amen.

 

THỨ SÁU

 

Phúc Âm: Mt 19, 3-12

Khi ấy, có những người biệt phái đến cùng Chúa Giêsu và hỏi thử Người rằng: "Có được phép rẫy vợ vì bất cứ lẽ gì không?" Người đáp: "Nào các ông đã chẳng đọc thấy rằng: Từ thuở ban đầu, Tạo Hoá đã dựng loài người có nam có nữ, và Người đã phán: Bởi thế nên người nam sẽ bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác? Cho nên họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly". Họ hỏi lại: "Vậy tại sao Môsê đã truyền cấp tờ ly hôn mà cho rẫy vợ?" Người đáp: "Vì lòng chai đá của các ông mà Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ; nhưng từ ban đầu thì không có như vậy. Tôi bảo các ông rằng: Ai rẫy vợ, trừ nố gian dâm, và đi cưới vợ khác, thì phạm tội ngoại tình. Và ai cưới người đã bị rẫy, cũng phạm tội ngoại tình".

Các môn đệ thưa Người rằng: "Nếu sự thể việc vợ chồng là như thế, thì tốt hơn đừng cưới vợ". Người đáp: "Không phải mọi người hiểu được điều ấy, nhưng chỉ những ai được ban cho hiểu mà thôi. Vì có những hoạn nhân từ lòng mẹ sinh ra, có những hoạn nhân do người ta làm nên, và có những người vì Nước Trời, tự trở thành hoạn nhân. Ai có thể hiểu được thì hiểu".

SUY NIỆM

Lời Chúa qua miệng tiên tri Êdêkiel là những lời đầy cảm động về cách thế Thiên Chúa đối xử với con người. Cách đối xử này được tóm lại trong hai cụm từ: thương xót và thứ tha.

Thương xót: Chúa nhắc lại quá khứ của Giêrusalem. Giêrusalem như một đứa trẻ bị bỏ rơi khi mới chào đời, không ai đoái hoài, chăm sóc. Nó lớn lên như cỏ nội hoa đồng. Nhưng khi đến tuổi dậy thì được Chúa yêu thương và trang điểm bằng những thứ quý giá khiến nó trở nên đẹp đẽ. “Ngươi đã được trang điểm bằng vàng bạc, mặc áo bằng vải mịn, tơ lụa và hàng thêu. Ngươi ăn bột miến lọc, mật ong và dầu ôliu. Càng ngày ngươi càng xinh đẹp và tiến lên ngôi nữ hoàng. Ngươi đã lừng danh giữa các dân tộc nhờ sắc đẹp của ngươi vì ngươi thật là tuyệt hảo nhờ sự huy hoàng Ta đã mặc cho ngươi”.

Thứ tha: Tuy được mặc cho đẹp và trang điểm cho huy hoàng, nhưng Giêrusalem bất trung “ngươi đã cậy sắc đẹp và lợi dụng danh tiếng của ngươi, để mãi dâm trụy lạc. Ngươi hiến thân cho bất cứ ai qua đường”. Dầu vậy, Chúa vẫn nhớ lại giao ước của Ngài mà tha thứ “Ta sẽ nhớ lại giao ước Ta đã lập với ngươi… Như thế, để ngươi phải nhớ lại mà xấu hổ, và vì xấu hổ, ngươi sẽ không còn mở miệng ra nữa, khi Ta tha thứ hết mọi việc ngươi đã làm”.

Lạy Chúa, Chúa cũng mặc cho con những bộ áo đẹp và điểm trang con bằng trang sức lộng lẫy nhưng con hay làm ô uế chính mình vì những việc làm bất chính. Xin Chúa rủ lòng thương tha thứ cùng ban ơn giúp con sửa đổi mỗi ngày. Amen.

 

THỨ BẢY

Phúc Âm: Mt 19, 13-15

Khi ấy, người ta đem những trẻ nhỏ đến cho Chúa Giêsu để Người đặt tay và cầu nguyện cho chúng. Các môn đệ liền quở trách chúng, nhưng chúa Giêsu bảo: "Hãy để các trẻ nhỏ đến với Ta, và đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những người giống như chúng". Sau khi Người đặt tay trên chúng, thì Người đi khỏi nơi đó.

 SUY NIỆM

Bài đọc thứ nhất trong phụng vụ lời Chúa hôm nay đề cập đến vấn đề trách nhiệm cá nhân trước việc mình làm.

Trước đây, người ta nghĩ "cha ông ăn nho chua thì con cháu ghê răng". Nghĩa là là “Thiên Chúa trừng phạt con cháu ba bốn đời vì tội cha ông”(Xh 34,7). Bây giờ, Chúa chỉnh lại quan niệm đó “ai phạm tội, người ấy sẽ chết”. Cho thấy mỗi người sẽ phải trả giá về việc mình làm. Đây là cách hành xử công minh của Thiên Chúa. Chúa sẽ xét xử mỗi người theo cách nó sống.

Tuy Chúa phán xét công minh, nhưng Ngài cũng là Thiên Chúa nhân từ. Ngài không thích gì khi kẻ tội lỗi phải chết.  Ngài mời gọi người tội lỗi quay về “các ngươi hãy trở lại và hãy hối cải tất cả những điều gian ác, thì sự gian ác sẽ không huỷ diệt các ngươi…. Hãy trở lại để được sống”.

Việc cứu độ và ban sự sống là thuộc quyền Thiên Chúa. “Này tất cả mọi sinh mạng đều thuộc về Ta; sinh mạng người cha cũng như sinh mạng người con”. Không ai được dựa trên tội bề ngoài của kẻ khác mà xét đoán. Điều mà Chúa muốn nơi con người là sự sám hối, còn việc ai được sống là thuộc quyền Thiên Chúa công minh và nhân từ.

Lạy Chúa công minh và nhân từ, Chúa xét xử con trên việc con làm; nhưng Chúa không muốn con ôm tội lỗi của mình mà đi đến chỗ diệt vong. Chúa không muốn con phải chết. Xin Chúa ban ơn cho con biết quý trọng sự sống mình. Cho con biết sám hối và không ngừng thanh luyện mình khỏi mọi tính xấu. Để con đáng được Chúa cho sống đời đời. Amen.