GIÁO HUẤN 40/CN XXI TN (27.8) HỘI THÁNH DUY NHẤT

HỌC HỎI GLCG GH 40

More presentations from Nguyen Dien

 

GIÁO HUẤN 40/CN XXI TN (27.8)

HỘI THÁNH DUY NHẤT

TẢI VỀ FILE PPT  97-2003:

 

HỘI THÁNH DUY NHẤT

 

 

+          LỜI CHÚA (Eph 4, 4-6):

 “Chỉ có một thân thể, một Thánh Thần,…một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một Phép Rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người”.

 

+ GIÁO LÝ HTCG (Câu 152)

H. Vì sao Hội Thánh có đặc tính duy nhất?

T. Vì Hội Thánh có nguồn gốc và khuôn mẫu là Chúa Ba Ngôi; có Đấng sáng lập là Đức Kitô; có Chúa Thánh Thần hợp nhất các tín hữu với Đức Kitô; có một đức tin, một đức cậy, một đức mến, một đời sống bí tích và có một sự kế nhiệm tông truyền duy nhất.

 

+   DIỄN GIẢI:

Hội thánh duy nhất:

- Vì Hội thánh được sinh ra từ ý định của Chúa Ba Ngôi vẫn hằng hiệp nhất cùng nhau (GH 4).

- Vì Hội thánh được sáng lập do Đức Giê-su: Người đã dùng Thập giá để tái lập sự hiệp nhất mọi người thành một dân tộc và một thân thể” (MV 78).

- Vì Hội thánh được Chúa Thánh Thần tác động, để “Tất cả được liên kết mật thiết trong Chúa Ki-tô” (HN 2).

- Vì Hội thánh cũng chung một niềm tin, cậy, mến; cùng chung những việc thờ phượng Thiên Chúa; và cùng được xây dựng trên nền tảng là các Tông đồ…

Chúng ta hãy hiệp ý với lời cầu của Chúa Giê-su: “Lạy Cha, xin cho tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta” (Ga 17, 20-21).