THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC TẠI HỌ ĐẠO CHÁNH TÒA

 

THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC TẠI HỌ ĐẠO CHÁNH TÒA

 

Sáng Chúa Nhật  ngày 27.08. 2017, Đức Cha Stepano đã đến ban bí tích Thêm sức cho một số con em trong họ đạo Chánh Tòa. Trước thánh lễ cộng đoàn tín hữu hân hoan đón mừng vị cha chung của Giáo Phận đã dành thời gian quý báu đem hồng ân Chúa Thánh Thần đến với họ đạo, cách riêng cho các em lãnh nhận bí tích Thêm Sức.

Sự hiện diện của Đức Cha đã đem lại sự khích lệ lớn lao cho đời sống đức tin, đem đến niềm vui của Chúa, và là dấu chứng của đức tin tông truyền.

Trong bài giảng Đức Cha cũng đã nhắc lại điểm căn bản của đức tin, và khuyến khích cộng đoàn sống và loan truyền đức tin của mình.

Với tâm tình của vị mục tử, Đức Cha Stepano rất vui mừng khi gặp gỡ “con chiên”, dấu chỉ hiệp nhất yêu thương và lòng thương xót của Chúa.

Thánh lễ Thêm Sức khép lại trong niềm vui dạt dào, nhất là đã ghi lại dấu ấn không phai của Chúa Thánh Thần trong đời Kitô hữu...

BMVTT Chánh Tòa

Bài Viết + Hình Ảnh : Anê Phương Trinh