GIÁO HUẤN 41 / CN XXII TN (03.9): HỘI THÁNH THÁNH THIỆN

HỌC HỎI GLCG GH 41

More presentations from Nguyen Dien

 

GIÁO HUẤN 41 / CN XXII TN (03.9)

HỘI THÁNH THÁNH THIỆN

TẢI VỀ FILE PPT  97-2003:

HỘI THÁNH THÁNH THIỆN

 

+          LỜI CHÚA  (Ep  4, 23-24).

 “Hãy để Thánh Thần đổi mới tâm trí anh em, và hãy mặc lấy con người mới…để anh em thật sự sống công chính và thánh thiện”.

+ GIÁO LÝ HTCG (Câu 155)

H. Vì sao Hội Thánh có đặc tính thánh thiện ?

T. Vì Hội Thánh bắt nguồn từ Thiên Chúa là Đấng Chí Thánh; được Đức Kitô thánh hóa và làm cho có khả năng thánh hóa; được Chúa Thánh Thần làm cho sống động và phát sinh nhiều hoa trái thánh thiện.

+   DIỄN GIẢI:

Hội thánh thánh thiện:

- Vì Hội thánh được sinh ra từ ý muốn của Chúa Cha, Đấng vô cùng thánh thiện.

- Vì Hội thánh “được Chúa Ki-tô, Đấng Thánh duy nhất, yêu thương, và đã hiến thân để thánh hóa Hội thánh”(GH 39).

- Vì Hội thánh luôn được Chúa Thánh Thần đổi mới và ban dồi dào những phương tiện nên thánh: là Lời Chúa, các bí tích, các nhân đức, lòng hy sinh phục vụ.

- Vì tuy Hội thánh có cả những tội nhân, nhưng vẫn luôn chiếu tỏa sự thánh thiện nơi các vị thánh, nhất là nơi Mẹ Maria, mẫu gương “toàn thiện” của Hội thánh.

Vì vậy, mỗi Ki-tô hữu phải phấn đấu để nên thánh: họ phải luôn khiêm tốn nhận mình có tội, để biết vui nhận ơn tha thứ; họ phải nỗ lực không ngừng để hết lòng mến Chúa yêu người. Như lời nói thật cảm động của thánh Si-mon Hòa: “Cha yêu thương mẹ các con và các con vô vàn, nhưng cha phải yêu Chúa trên hết. Vì vậy các con hãy ở lại, vâng lời mẹ và yêu thương nhau. Hãy sẵn lòng để cha hiến dâng mạng sống cho Chúa. Gia đình mình sẽ gặp lại nhau trên Thiên đàng…”.