LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 22 TN NĂM A

CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN - NĂM A

 

Anh chị em thân mến,

Lựa chọn cách sống hy sinh, từ bỏ chính mình theo thánh ý Chúa không phải là con đường dễ dàng, nhưng chính trong con đường này lại dẫn chúng ta đến hạnh phúc đời đời. Lắng nghe Lời Chúa dạy, chúng ta hãy thành khẩn dâng lời cầu xin:

 

1.    Chúa đã hạ mình vác lấy thập giá để gánh hết tội lỗi của thế gian. Xin cho các vị Mục tử trong Hội thánh luôn nhìn theo gương Chúa, để các ngài được tiếp thêm nguồn sức mạnh, không ngại đương đầu với những khó khăn thử thách trong thời đại này, và dẫn dắt đoàn chiên đi đúng đường về quê trời.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

2.    Thánh Phaolô khuyên nhủ: “Anh em hãy trở nên của lễ sống động, đẹp lòng Chúa”. Xin cho các Kitô hữu - đặc biệt là những công nhân viên chức, biết đổi mới cuộc sống hằng ngày của mình bằng cách thực thi công bằng, bác ái, từ bỏ những bon chen tranh chấp tầm thường, dọn sạch tâm hồn khỏi mọi điều xấu xa tội lỗi, để mỗi ngày sống đều là món quà dâng lên Thiên Chúa.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

3.    Thập giá của mỗi người là những đau khổ, bệnh tật, khó khăn, bế tắc… thậm chí thập giá còn là những người thân trong gia đình. Xin cho mọi người trong xứ đạo chúng con biết sẵn sàng đón nhận sức nặng của thập giá mà Chúa đã ban với niềm tin tưởng, cậy trông, và xem đó là cơ hội để thanh luyện, hoàn thiện bản thân mình.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

4.    Chúa nói: “Ai muốn theo Ta phải từ bỏ chính mình, vác thập giá hằng ngày mà theo”. Xin cho mỗi người chúng con biết khôn ngoan sáng suốt loại bỏ tính ích kỷ, kiêu căng, giả dối, luôn cố gắng tuân giữ các điều răn Chúa truyền, và vui vẻ chấp nhận mọi hy sinh vất vả, để đem lại niềm vui cho mọi người xung quanh.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói: “Được tất cả mọi sự mà phải mất linh hồn thì nào có ích gì”. Xin cho chúng con biết khắc ghi Lời đó vào trong tâm trí mình, và can đảm đón nhận thập giá là những khó khăn đau khổ trong đời, hầu thanh luyện tâm hồn để đạt được hạnh phúc vĩnh cửu mai sau. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.