NGÀY 8 THÁNG 9: SINH NHẬT ĐỨC MARIA

NGÀY 8 THÁNG 9: SINH NHẬT ĐỨC MARIA

(Mt 1:1-16.18-23)

Những năm gần đây việc mừng sinh nhật (birthday party) ngày càng trở nên phổ biến, điều này ngược hẳn với nền văn hóa Việt truyền thống xa xưa, vốn không mấy coi trọng ngày sinh của từng cá nhân. Có nhiều lý do giải thích việc này.

Ngày xưa, người ta không có lịch biểu rõ ràng, và việc ghi chép ngày tháng cũng không phổ cập và chính xác. Hơn nữa ít ai cho rằng giá trị một con người lại hệ tại ở việc họ được sinh ra và hiện hữu trên trần gian. Giá trị, nếu có, hoàn toàn lệ thuộc vào thành công hay chức quyền họ đạt được trong cuộc sống sau này. Có lẽ vì thế mà không ai, kể cả các nhân vật vĩ đại nhất, được ghi nhớ ngày sinh để mà mừng sinh nhật; người ta chỉ ghi nhớ và mừng các thành công hay chiến tích họ đạt được mà thôi. Cha ông chúng ta đã dành ngày Tết đầu năm như dịp duy nhất để mọi người cùng mừng chung sự kiện mình được thêm một tuổi, và kéo dài cuộc sống trên trần gian này thêm một năm nữa. Ngày nay, ngoài việc niên lịch trở nên rõ ràng và phổ biến, người ta cũng bắt đều ý thức hơn về giá trị nhân vị của từng cá nhân. Trước cả khi đạt được một thành tựu nào đó, mỗi người ngay từ lúc lọt lòng mẹ, từ giây phút đầu tiên hiện hữu nơi trần thế, đã có một giá trị không thể chối cãi và không ai có quyền hủy bỏ. Người ta mừng sinh nhật là để ghi nhớ và mừng cho cái giá trị nhân vị đó, bất chấp sau này người đó có đạt được một thành tựu nào hay không. Chung chung người ta mường tượng cái giá trị đó chính là quyền sống, là quyền con người, là giá trị nhân bản… Có điều nếu phải xác định cụ thể cái giá trị đó là gì, và tại sao lại phải tôn trọng nó như thế thì không mấy người tỏ ra quan tâm.

Trong truyền thống Công Giáo, ngày sinh nhật của Đức Giê-su, của Mẹ Ma-ri-a cũng như của vị tiền hô Gio-an được mừng kính, cho dầu tính chính xác của các ngày đó thì chẳng có gì bảo đảm, vì tất cả chỉ là ước lệ dựa trên một số nét văn hóa phương tây. Thế nhưng chính cái thiếu xót đó lại soi chiếu một luồng sáng kỳ lạ và mới mẻ vào việc mừng các ngày sinh nhật này, đồng thời cũng cống hiến một giải đáp chính xác cho cái vấn đề mừng sinh nhật mà chúng ta nêu lên ở trên.

Cựu Ước đã cho biết: mọi sự, đặc biệt con người, đều được Thiên Chúa trực tiếp dựng nên, do đó mỗi người và mỗi thụ tạo đều nhận được một giá trị tự tại nào đó. Tân Ước còn đi xa hơn thế nữa khi cho chúng ta biết rằng: hết thảy mọi người đều được Thiên Chúa, qua cái chết và phục sinh của Đức Ki-tô Giê-su, yêu thương và cứu chuộc, do đó giá trị cuộc sống của họ, cho dầu có bị vùi dập bởi yếu hèn và tội lỗi tới mấy đi nữa, vẫn duy trì được cái giá trị vô song của nó mà không gì có thể hủy diệt nổi. Ki-tô hữu chúng ta có lẽ là những người đầu tiên chân nhận rằng: chính tình yêu cứu độ của Thiên Chúa làm cho đời sống của hết thảy mọi người, không trừ một ai, trở nên có giá trị vô cùng, bất chấp cuộc sống của họ có là thế nào đi nữa. Ngày hài nhi Giê-su sinh ra tại Bê-lem cũng chính là ngày khởi đầu Tình Yêu Cứu Độ, thế nên thật dễ hiểu ngày đó cần phải được mừng cách long trọng hơn hết thảy mọi ngày (par excellence). Trinh nữ Ma-ri-a và Gio-an tiền hô được mừng ngày sinh của họ cũng chỉ vì có liên quan chặt chẽ tới cái ngày lịch sử đó, cái ngày làm đảo lộn giá trị của mọi kiếp người. Như thế cũng có nghĩa là, qua Đức Ki-tô Giê-su, hai nhân vật này trước hết rồi tới toàn thể nhân loại không trừ một ai, đặc biệt các Ki-tô hữu chúng ta, tìm ra giá trị đích thực và thâm sâu nhất của sự hiện hữu mình trên trần gian, bất chấp sau này đời sống đó có gặt hái được thành công hay chỉ toàn là thất bại.

Thôn nữ Ma-ri-a tầm thường là người trước nhất nhận ra giá trị vô song của cuộc sống hèn mọn mình trong tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả… Hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc”. Dưới tác động của Thần Khí, Ma-ri-a là người đầu tiên nhận biết giá trị đích thực của cuộc sống, của cá nhân mình trước hết rồi sau đó của toàn thể loài người… ‘đời nọ tới đời kia…’, giá trị đó phát xuất từ, và chỉ tìm thấy nơi ‘Thiên Chúa hằng thương xót’ (Lc 1:46-55). Một khi Chúa đã thương xót và cứu độ, thì bất luận kiếp sống nào của con người được sinh ra trên cõi thế cũng đều có giá trị vô song cả.

Do đó khi mừng sinh nhật của Trinh Nữ Ma-ri-a thực tế là mỗi người chúng ta đang mừng sinh nhật của chính mình. Khi mừng giờ phút khởi đầu cuộc sống đầy giá trị cao đẹp của Trinh Nữ Ma-ri-a, thực tế là Ki-tô hữu đang mừng giá trị tuyệt vời của kiếp người mà hết thảy mọi người được sinh ra trên trần gian này đều có. Khi mừng ngày Mẹ chào đời, Ki-tô hữu không chỉ mừng kính một biệt lệ - vì Ma-ri-a sẽ trở thành một nhân vật cao cả nhận được những đặc ân mà không một ai khác có được. Chắc hẳn không phải chỉ có thế! Qua việc mừng kính này, Ki-tô hữu đang mừng cho lẽ sống của chính mình trước hết, và của toàn thể nhân loại nó chung; chúng ta đang mừng kính tình yêu nhân ái cứu độ của Thiên Chúa là cội nguồn và nền tảng cho giá trị đời sống của từng con người. Do đó tôi thiết nghĩ, những ai càng coi kiếp sống của mình là không ra gì, là thất bại đổ vỡ, là bê tha tội lỗi…, thì càng cần phải mừng ngày lễ này hơn ai hết, để họ có thể nhận ra giá trị duy nhất của cuộc sống mình là hoàn toàn dựa trên tình yêu cứu độ đầy xót thương của Thiên Chúa nhân ái.

Trước đây có những lúc tôi đã vội lên án việc mừng sinh nhật mà ngày nay đang dần trở thành phổ biến trong các thế hệ con cháu. Tôi cho rằng đó là biểu hiện lạm dụng của cá nhân chủ nghĩa (individualism), của đề cao nhân vị thái quá… của đua đòi theo lối sống lai căng của nền văn hóa Âu-Mỹ hưởng thụ. Hôm nay tôi khám phá ra rằng: nếu Hội Thánh có mời gọi tôi dành ra một số ngày để cử hành sinh nhật của các đấng: Chúa Giê-su, Mẹ Ma-ri-a và Thánh Gio-an Tiền Hô, không hẳn chỉ để tôn vinh con người các ngài, nhưng còn vì để tôn vinh ngày ra đời của chính tôi trên cõi trần này: dưới cái nhìn Tin Mừng, tôi – và mọi người đã thực sự được sinh ra trong đời, không bao giờ là ‘dưới một ngôi sao xấu’, nhưng là được bao bọc bởi tình yêu vô biên của chính Thiên Chúa. Ngày lễ sinh nhật Trinh Nữ Ma-ri-a hôm nay phải được coi như tiêu biểu của khởi đầu kiếp sống của hết thảy mọi người trên trần gian này, nhất là những kẻ vô danh tiểu tốt, những ai có số phận hẩm hưu, tang thương và hèn kém. Nếu ‘Tin Mừng được loan báo cho kẻ nghèo hèn’, như Đức Giê-su đã từng khảng định, thì tôi cũng mong muốn biết bao rằng, chính những người này trước hết sẽ cùng tôi mừng ngày lễ hôm nay trong niềm hy vọng lớn lao nhất vì cuộc sống mình bảo đảm là có giá trị vô song.

Lạy Mẹ Maria, chúc mừng sinh nhật Mẹ, vì Mẹ đã tin vào lòng Chúa Xót Thương, nhờ đó toàn bộ cuộc sống Mẹ mới trở thành vĩ đại, cao cả. Hôm nay mừng sinh nhật Mẹ, con xin Mẹ giúp con nhận ra sự cao trọng tuyệt vời của đời sống mình, không phải vì con được làm linh mục hay tu sĩ; hoặc vì con đã từng nắm giữ chức vụ này kia; hoặc vì con đạt được một số thành công trong công việc… mà duy nhất chỉ vì đức tin Ki-tô hữu đã cho con xác tín rằng con được Thiên Chúa cứu độ, và không ngừng được hưởng lòng Chúa thương xót hải hà. Mừng sinh nhật Mẹ chính là để con mừng niềm hy vọng rất hiện sinh của kiếp sống làm người của con và của hết thảy mọi người sinh ra trên cõi trần gian này. A-men.

Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB