GIÁO HUẤN 43 / CN XXIV TN (17.9): HỘI THÁNH TÔNG TRUYỀN

HỌC HỎI GLCG GH 43

More presentations from Nguyen Dien

 

GIÁO HUẤN 43 / CN XXIV TN (17.9)

HỘI THÁNH TÔNG TRUYỀN

 

TẢI VỀ FILE PPT  97-2003:

 

HỘI THÁNH TÔNG TRUYỀN

 

+          LỜI CHÚA (Eph 2, 20):

 “Anh em là người nhà của Thiên Chúa, bởi đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ”.

+ GIÁO LÝ HTCG (Câu 164)

H.Vì sao Hội Thánh có đặc tính tông truyền?

T. Hội Thánh có đặc tính tông truyền vì những lẽ này:

- Một là vì Hội Thánh được xây trên nền tảng các Tông đồ.

- Hai là vì Hội Thánh gìn giữ và lưu truyền giáo huấn của các Tông đồ.

- Ba là vì Hội Thánh vẫn tiếp tục được giáo huấn, thánh hóa và hướng dẫn bởi các đấng kế nhiệm các Tông đồ là các Giám mục hiệp thông với Đức Giáo Hoàng.

+   DIỄN GIẢI:

Hội thánh là tông truyền, vì cộng đoàn và giáo huấn của Hội thánh được lưu truyền lại từ các thánh Tông đồ. Giáo huấn này vẫn còn tiếp tục được giảng dạy, qua những vị kế nhiệm của các Tông đồ, đó là các Giáo hòang và các Giám mục, với sự cộng tác của các Linh mục.

Hội thánh còn được gọi là tông truyền, vì mỗi tín hữu đều được sai đi làm việc tông đồ, làm cho “Nước Chúa rộng mở khắp nơi”. Như thánh cai đội Lê đăng Thị (1825-1860): ngay trong tù, Ngài đã dạy đạo cho một phạm nhân cùng bị xử. Buổi sáng ngày ra pháp trường, Ngài đã Thánh tẩy cho phạm nhân này. Thế là, Ngài có một người bạn đồng hành cùng về hưởng vinh phúc Nước trời.