ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH QUÝ

 

ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH QUÝ

 

Chủng viện Thánh Quý Cần Thơ (1)

Bao nhiêu trai trẻ ước mơ đi vào

Long Xuyên Giáo phận hôm nào

Giờ đây phát triển dạt dào tương lai.

 

Vĩnh Long Giáo phận nối dài

Cùng nhau gắng sức trải dài yêu thương

Cần Thơ Giáo phận nêu gương

Hy sinh phục vụ tỏ tường vì tha.

 

Ad-gen-tes đến muôn nhà (2)

Ra đi chia sẻ đậm đà tình thân

Lời Chúa ban phát ân cần

Thánh Thể nguồn sống muôn phần ơn thiêng.

 

Giám đốc Chủng viện nói riêng (3)

Hy sinh làm việc ‘mùi chiên’ trên mình

Cha giáo nối tiếp ân tình

Nêu gương giảng dạy thuộc linh hài hòa. (4)

 

Quý thầy ở tận phương xa

Cùng nhau gắn kết mái nhà yêu thương

Thánh Quý lực hút phi thường

Bao nhiêu trai trẻ lên đường dấn thân.

 

Xin ơn Thiên Chúa đỡ nâng

Hồn an xác mạnh Thánh Thần dẫn đưa (5)

Giê-su Chúa năm xưa

Tình yêu tối thượng dẫn đưa mọi người.

 

Cầu chúc Thánh Quý vui tươi

Các thầy học hỏi người người ước mong

Khiêm nhu chịu khó trong lòng

Trổ sinh hoa trái cánh đồng Giê-su. (6)

 

Lm. Biển Xanh.

------

(1)  Đại Chủng Viện Thánh Quý gồm 3 Giáo phận: Cần Thơ, Long Xuyên và Vĩnh Long.

(2)  Ad-gen-tes là khẩu hiệu của Đức Cha Stêphanô Tri Bữu Thiên Giám mục Cần Thơ.

(3)  Cha Giám đốc Chủng Viện Thánh Quý - Carolô Hồ Bặc Xái.

(4)  Bốn chiều kích đào tạo: Nhân bản, thuộc linh, trí thức và mục vụ.

(5)  Chúa Thánh Thần là tác nhân chính trong việc đào tạo.

(6)  Pastores Dabo vobis … Ta sẽ ban cho các ngươi những mục tử như lòng Chúa mong ước (Gr 3, 15)