LỊCH TĨNH TÂM LM CÁC HẠT GPCT THÁNG 10/2017

LỊCH TĨNH TÂM LM CÁC HẠT GPCT THÁNG 10/2017

 

Hạt Cần Thơ:        Thứ Hai 09/10/2017    

Hạt Vị Thanh:       Thứ Ba 10/10/2017

Hạt Trà Lồng:       Thứ Tư 11/10/2017     

Hạt Đại Hải:         Thứ Năm 12/10/2017  

Hạt Sóc Trăng:     Thứ Sáu 13/10/2017    

 

Hạt Bạc Liêu:       Thứ Hai 16/10/2017                      

Hạt Cà Mau:         Thứ Ba 17/10/2017