GIÁO HUẤN 45 / CN XXVI TN (01.10) KITÔ HỮU GIÁO DÂN

HỌC HỎI GLCG GH 45

More presentations from Nguyen Dien

GIÁO HUẤN 45 / CN XXVI TN (01.10)

KITÔ HỮU GIÁO DÂN

 

TẢI VỀ FILE PPT  97-2003:

 

KITÔ HỮU GIÁO DÂN

 

 

 

+          LỜI CHÚA (Ga 15, 5):

 “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được”.

+ GIÁO LÝ HTCG (Câu 173-174)

H. Giáo dân là ai? Ơn gọi của giáo dân là gì?

T. Giáo dân là các kitô hữu được dự phần vào sứ vụ Tư tế, Tiên tri và Vương đế của Đức Kitô bằng việc nên thánh, làm chứng cho Đức Kitô và xây dựng Nước Trời theo ơn gọi riêng của mình. Ơn gọi của giáo dân là tìm kiếm Nước Thiên Chúa, và dấn thân làm tông đồ giữa trần gian.

+   DIỄN GIẢI:

Nhờ phép Thánh tẩy, người giáo dân được tháp nhập vào thân thể Chúa Kitô, được dự phần vào sứ vụ tư tế, tiên tri và vương đế của Đức Kitô (GH 31).

-       Giáo dân tham dự vào chức vụ tư tế, bằng cách biến mọi hoạt động trần thế mỗi ngày nên hiến lễ thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa (x. GH 34).

-       Giáo dân tham dự  vào chức vụ ngôn sứ, bằng đời sống chứng nhân và bằng lời nói. Các giáo dân có khả năng và được huấn luyện còn góp phần vào việc dạy giáo lý, và đi truyền giáo.

-       Giáo dân tham dự vào chức vụ vương đế (phục vụ), chức vụ làm vua của Chúa Ki-tô,  khi họ:

. Biết hết tình phục vụ, như Chúa Kitô đã dạy: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người" (Mt 20, 26-28).

. Biết “chế ngự thân xác và điều khiển hồn mình:  họ không bị khuất phục bởi dục vọng, nhưng biết làm chủ bản thân. Họ có thể được gọi là vua, vì có khả năng cai trị bản thân; họ tự do và không làm nô lệ cho tội lỗi” (Thánh Am-rô-si-ô). 

Muốn được vậy, họ cần nắm vững tay Chúa bằng việc liên lỉ cầu nguyện, như thánh Gioan Bốt-cô đã nói: “Ai cầu nguyện sẽ bước đi hiên ngang như một vị vua”.