CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ RẠCH SÚC 13/10/2017

Mừng kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra - Lãnh nhận ơn toàn xá

 

* Ngày 12/10/2017

 

18g00: Lần Chuỗi, Rước Kiệu Đức Mẹ, Thánh Lễ.

 

*Ngày 13/10/2017

 

11g00: Đọc Kinh Chung bên Linh Đài Đức Mẹ

12g00: Rước Kiệu Đức Mẹ - Thánh Lễ Khai Mạc

15g00: Suy tôn Lòng Thương Xót Chúa

18g00: Diễn Nguyện - Lần Chuỗi - Suy Niệm - Rước Kiệu - Thánh Lễ Bế Mạc Phép Lành Toàn Xá !