GIÁO HUẤN 46 / CN XXVII TN (08.10) CÁC THÁNH THÔNG CÔNG

HỌC HỎI GLCG GH 46

More presentations from Nguyen Dien

GIÁO HUẤN 46 / CN XXVII TN (08.10)

CÁC THÁNH THÔNG CÔNG

 

TẢI VỀ FILE PPT  97-2003:

 

PPT CÁC THÁNH THÔNG CÔNG

 

 

+          LỜI CHÚA (Eph 4, 16):

“Người làm cho toàn thân lớn lên, và được xây dựng trong tình bác ái”.

+ GIÁO LÝ HTCG (Câu 180)

H. Ngoài các tín hữu ở trần gian, Hội thánh còn có những ai? Và các tín hữu hiệp thông với nhau thế nào?

T. Ngoài các tín hữu ở trần gian, Hội thánh còn có các tín hữu đã qua đời, đang được thanh luyện hay đang hưởng vinh quang Thiên Chúa. Các tín hữu cùng hiệp thông trong Đức Kitô và chia sẻ mọi ơn lành cho nhau. Đây là mầu nhiệm các thánh thông công.

+   DIỄN GIẢI:

Sự hiệp thông trong Hội thánh rất sâu xa và nhiệm mầu:

1. Hiệp thông giữa các tín hữu của Hội thánh trần gian:

- Hiệp thông trong đức tin, với lời kinh tin kính.

- Hiệp thông trong đức ái, bằng việc chia sẻ cho nhau:

. Những của cải vật chất (Cv 4, 34).

. Những của cải thiêng liêng: những ơn Chúa, công phúc, lời cầu nguyện, tình thương, liên đới (Rm 14, 7): sự thánh thiện hay tội lỗi của mỗi người đều ảnh hưởng đến cả cộng đoàn (1 Cr 12, 26-27).

- Hiệp thông nhờ các Bí tích: bí tích Thánh tẩy cho ta nên con cái Thiên Chúa, nên anh em với nhau. Bí tích Thánh Thể cho chúng ta hiệp thông trọn vẹn với Chúa Ki-tô, và nên một với nhau (1 Cr 10, 17).

2. Hiệp thông với Hội Thánh trên Trời: Với Mẹ Maria, thánh cả Giuse, các Thiên thần, các Thánh, để noi gương, để xin các Ngài cầu bầu cho ta.

3. Hiệp thông với các linh hồn trong Luyện ngục: Bằng làm các việc lãnh ân xá, bác ái, hy sinh hãm mình, nhất là dâng Thánh Lễ…để chuyển thông công phúc, giúp các linh hồn được giải thóat khỏi tội lỗi, được sớm hưởng hạnh phúc Thiên đàng (x. Mcb 12, 45-46). Hơn nữa, chúng ta cũng sẽ được hưởng nhờ lời các Ngài chuyển cầu khi các Ngài về Quê Trời.