DẪN VÀO THÁNH LỄ CN 27 THƯỜNG NIÊN - A

CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN - A

Is 5,1-7; Pl 4,6-9; Mt 21,33-43

 

Chủ Đề: VƯỜN NHO CŨ VÀ MỚI

Lời Chúa: “Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm trổ sinh hoa trái” (Mt 21,43).

 

Nhập lễ:

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Phụng vụ lời Chúa chúa nhật 27 thường niên hôm nay cho chúng ta thấy về sự tương phản giữa tình yêu của Thiên Chúa và sự độc ác của những kẻ bất trung với tình yêu thương ấy. Đồng thời, Chúa muốn chúng ta trở nên những tá điền trung tín hầu phát sinh những hoa trái tốt tươi trong vườn nho của Chúa:

Vườn nho Chúa muốn tốt tươi:

Cây Xanh trái ngọt, lòng người vui say!

Tiếc thay vườn cũ bị rầy!

Trái chua nho dại, tiếc tay vun trồng.

Dẹp tan vười cũ, cất công,

Lập nên vười mới, tôi trung tuyển dùng.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta đừng tự mãn về những công trạng đạo đức của mình, nhưng phải biết tin tưởng, trông cậy và phó thác vào lòng nhân từ của Thiên Chúa. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm hối.

 

Sám hối:

X. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để mặc khải cho chúng con tình yêu của Thiên Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa dạy chúng con ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con trở nên những tá điền trung tín để trổ sinh những hoa trái tốt tươi trong vườn nho của Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.