LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 27 TN NĂM A

CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN – NĂM A

 

Anh chị em thân mến,

Mỗi người chúng ta là những cây nho của Thiên Chúa, Ngài đã đổ xuống biết bao ơn lành hồn xác để cho chúng ta đơm bông kết trái. Cùng kiểm điểm lại đời sống của mình trong những ngày qua, chúng ta hãy thành khẩn dâng lời cầu xin:

 

1.    Thiên Chúa đã trao vườn nho của Ngài cho Giáo Hội chăm sóc. Xin cho mọi thành phần trong Hội thánh, dù thuộc bậc sống nào cũng luôn ý thức trách nhiệm, mau mắn nhiệt tình đem hết khả năng, trí tuệ, của cải và thời gian Chúa ban, để phục vụ tha nhân, làm cho Nước Chúa được nhiều người biết đến.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

2.    Thiên Chúa là một ông chủ tốt lành và giàu lòng thương xót. Xin cho những người lao động chân tay cũng như lao động trí óc, luôn sống và làm việc theo lương tâm ngay thẳng, biết tôn trọng công bằng, dốc hết sức mình làm tốt công việc, để tạo ra những thành quả có giá trị phục vụ cho lợi ích của con người.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

3.    Làm cho mình được phát triển là bổn phận và trách nhiệm của mỗi người. Xin cho các em học sinh - sinh viên Công giáo, biết chỉnh đốn lại nếp sống hằng ngày, để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn: xây dựng lối sống lành mạnh, biết phân biệt được giữa điều tốt – điều xấu, hầu có thể tự bảo vệ mình và lựa chọn con đường tốt đẹp cho tương lai.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

4.    Tháng Mười – Tháng kính Đức Mẹ Mân Côi. Xin cho mỗi người chúng con biết siêng năng sốt sắng lần hạt Mân côi hằng ngày, để noi theo gương Đức Maria về lòng tin và sự mau mắn thi hành thánh ý Chúa, cho dù cuộc sống này còn đầy dẫy những khó khăn thử thách.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Lạy Chúa, Chúa mới chính là chủ cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con biết làm cho những ơn lành mà Chúa đã ban được ngày càng phát triển nơi bản thân, trong gia đình và nơi những người mà chúng con gặp gỡ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.